Lastehoiud

Rae valla lastehoiuteenuse pakkujad, kellel on olemas Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba:

Lastehoiuteenuse tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus koos nõutavate dokumentidega Harju maavanemale. Juhul kui teenust hakatakse pakkuma lapse eluruumis, esitatakse taotlus:

  1. füüsilise isiku puhul tema rahvastikuregistrijärgse elukoha maavanemale;
  2. juriidilise isiku puhul tema asukohajärgsele maavanemale.

Täpne info tegevusloa taotlemisest on leitav Harju Maavalitsuse kodulehelt

Rae Vallavalitsus on saanud meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele"  raames toetust uute lastehoiukohtade loomiseks Peetri teeninduspiirkonnas.

Projekti raames avati alates septembrist 2015  Põnnila OÜ juurde lastehoiu filiaal, kus on kohti 16 lapsele Peetri peredest. Projekt kestab 3 aastat ja selle käigus rahastatakse struktuuritoetustest kuni 20 lapsehoiukohta. Projekti toetuse summa on 136 000 eurot.

 

 

 

Rae Sõnumite artikkel "Üks päev lastehoius" Delfi eestielu.ee portaalis: 
http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/rae/haridus/uks-paev-lastehoius-milline-naeb-valja-keskmine-mudilaste-paevakava.d?id=67580768