Rae valla ringmajanduse pilootprojekt

3/7/24

Projekti tutvustus eesti keeles

Projekti üldinfo

Projekti number struktuuritoetuste infosüsteemis: 2014-2021.1.06.22-0076
Rahastaja: EMP programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" IV taotlusvoor „Ringmajanduse pilootprojektid"
Kestus: 1.06.2022–30.04.2024
Maksumus: 241 615,32 eurot, sh toetus 85% (205 375,32 eurot)
Kontaktisik Rae vallas: Maie Liblik, +372 5348 8786,e-post maie.liblik@rae.ee
Projektijuht: Jaan Urb, tel +372 5565 2383, e-post jaan.urb@cumulus.ee

 

Taust

Rae valla elanike arv on viimase 20 aastaga kolmekordistunud. Viimastel aastatel on valda lisandunud u 1000 elanikku aastas. Tänaseks küündib rahvastik enam kui 23 tuhande inimeseni. Tegemist on Eesti kõige kiiremini kasvava omavalitsusega. Logistilised eelised on kaasa toonud ka väga kiire ettevõtluse arengu. Valla ettevõtlusmaastikku iseloomustavad suured äri- ja tööstuspargid (peamiselt tootmis-, lao- ja äripinnad). Vallas on ligi 40 ettevõtet, kus on enam kui 100 töötajat.

Valla ülikiire kasv, suur tööalane pendelränne, Eesti mõistes väga suured ettevõtted ning järjepidevalt kasvanud avalike teenuste osutamise maht on endaga paratamatult kaasa toonud ka suurema keskkonnakoormuse ja nn jalajälje. Rae vald on seadnud endale prioriteediks keskkonda säästvate lahenduste kasutuselevõtu. Rae vallast võiks saada esimene rohepöörde pilootvald Eestis. Vald soovib selleks luua praktilise kontseptsiooni.

Eesmärgid

Pilootprojekti üldeesmärk on vähendada Rae valla keskkonna jalajälge ja panna alus omavalitsuse nullheite saavutamisele, aidates seeläbi kaasa kliimamuutuste leevendamisele nii Rae vallas kui laiemalt Eestis. Projekti otseseks eesmärgiks on toimivate ringmajandust edendavate lahenduste väljatöötamine ja piloteerimine, mis oleksid rakendatavad ka teistes omavalitsustes.

Tegevused

Projekti tegevused on jaotatud nelja plokki, neist kolm sisulised ja üks administratiivne:

1. Teadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse suurendamine

 1. Rae vallas olemasolevate heade praktikate kaardistamine ja levitamine
 2. Vallavalitsuse ja allasutuste juhtide õppereis Norrasse
 3. Ringmajanduse arenguprogramm allasutustele
 4. Ringmajanduse innovatsioonikonkurss koolidele ja lasteaedadele (üks kool ja üks lasteaed saavad kumbki 5000 eurot tegevusplaani käivitamiseks)

2. Rae Vallavalitsuse ja allasutuste süsiniku jalajälje ning ringmajanduse potentsiaali mõõtmine

 1. Vallavalitsuse, sh allasutuste süsinikujalajälje mõõtmine ja tegevusplaan selle vähendamiseks
 2. Valla ringmajanduspotentsiaali kaardistamine ja tegevuskava selle rakendamiseks

3. Valla ettevõtete ringmajanduspotentsiaali kaardistamine

4. Administreerimine

 1. Avaseminar veebruaris 2023
 2. Lõpuseminar veebruaris 2024
 3. Teavitustegevused
 4. Aruandlus jm bürokraatia

Tulemused

Projekti oodatavad tulemused on:

 


Projekti kajastus

Rae vald asub mõõtma oma jalajälge

Ringmajanduse projekti tutvustav seminar Rae valla ettevõtetele 19. mail

Jätkusuutlikkusest ja ringmajandusest Rae vallas

Norra õppereisi kajastus

Rae valla süsinikujalajälg on üle 18 tonni CO2 ekvivalendi aastas

Lasteaedade hea algatus - toidujagamiskapp

 

Project info in English

General information

Project no in structural funds information system in Estonia: 2014-2021.1.06.22-0076
Financier: EEA grants „Climate Change Mitigation and Adaption" call IV "Circular Economy pilot projects"
Duration: 1.06.2022–30.04.2024
Budget: 241 615,32 eurot, sh toetus 85% (205 375,32 eurot)
Contact person in Rae Municipality Government: Maie Liblik, +372 5348 8786, e-post maie.liblik@rae.ee
Project manager: Jaan Urb, tel +372 5565 2383, e-post jaan.urb@cumulus.ee

Background

Rae municipality is located in Harju County, Estonia. There are more than 23 thousand inhabitants, and the number is increasing rapidly (approx. 1000 per annum). Rae is the fastest growing municipality in Estonia.

The rapid growth has resulted in work-related migration, development of industries (some of the largest companies in Estonia are located in Rae due to logistical reasons), and development of both private and public buildings (kindergartens, schools). Altogether, this has significantly increased the environmental footprint. As the municipality government together with the communities is looking for solutions to become more sustainable, new approaches are needed. These need to be systematic, involving the partners from the public, private, and educational sectors.

Objectives

The overall objective is to decrease the environmental footprint and become carbon-neutral in the long run. Thus, helping to mitigate climate change in Rae municipality as well as in Estonia. As Rae has been a step ahead from the other municipalities for some time now, the goal is to be the first zero-carbon municipality in Estonia.

The direct objective is to find sustainable and scalable solutions for becoming carbon-neutral by analysing the possibilities, involving the communities, and piloting. The solutions are meant to be usable in other municipalities also.

Activities

The project is divided into three interlinked work packages. The fourth is administration.

1. Awareness raising:

 1. Collecting and getting to know already existing good practices in Rae municipality
 2. Study trip to Norway to widen the perspective
 3. Conducting a circular economy development programme for the municipality leaders, representatives of the subdivisions, including schools and kindergartens. The programme will result in innovation plans for the participating institutions
 4. Competition for schools and kindergartens to implement two of the innovation plans as an example for the others

2. Measuring the carbon footprint and circular economy potential of the public sector in Rae:

 1. Measuring of the carbon footprint and creating an action plan for reducing it
 2. Mapping the potential of the circular economy and creating an action plan

3. Mapping the circular economy potential among the enterprises in Rae:

 1. Detailed mapping of the circular economy potential among the 30 largest companies from different sectors

4. Administration

 1. Kick-off seminar in February 2023
 2. Final seminar in February 2024
 3. Communication activities
 4. Reporting

Results

The outcome is increased awareness among the communities in Rae municipality. Namely, the leadership in Rae is familiar with the existing good practices and can identify the possibilities in Rae. Also, the schools and kindergartens will implement the principles of circular economy, resulting in zero-waste in the long run.

In addition, the carbon footprint of the whole public sector (incl. subdivisions and municipality-owned enterprises) in Rae will become clear, followed by a concrete roadmap to enhance the situation (the presumption is, the footprint is currently relatively high).

To achieve significant impact, the companies will also be involved. The idea is to motivate them to make use of each other's production leftovers. Thus, decreasing the amount of material that would otherwise be thrown away.