Terviseprofiil

Rae valla terviseprofiil annab 2015.aasta lõpu seisuga ülevaate paikkonna elanike tervisest ja seda mõjutavatest teguritest. Dokument toob välja positiivsed muutused ja kitsaskohad ning on aluseks edasiste lähieesmärkide määratlemisel ja erinevate programmide koostamisel, mis aitavad täiendada elukeskkonda mõjutavaid tegureid. 

 

Terviseprofiili ja tegevuskavaga tutvumiseks tuleb klikkida lingil Rae valla terviseprofiil.  Koostatud terviseprofiili osaks on tegevuskava aastateks 2016 -2020.