« Tagasi

Kodutoetus lasterikastele peredele

Lasterikastel peredel on võimalus taotleda KredEx-ilt kodutoetust. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:

  • eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma. Samuti ei tohi ostetav eluruum olla leibkonna liikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis;
  • ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Taotlust saab esitada KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. 
Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduritega:
Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel 667 4110, Aire Oolup tel 667 4120.