« Tagasi

Hajaasustuse programm on avatud 01. veebruarist kuni 01. aprillini

 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvupüsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veevarustussüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

Täpsem informatsioon ja taotlemise tingimused on leitavad kodulehel: https://www.rae.ee/hajaasutuse-programm

Kõikide lisaküsimuste puhul on abiks keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu: ege.kibuspuu@rae.ee, tel: 6056 781