« Tagasi

Teehooldus

Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid hooldab aastaringselt (ajavahemikul 01.08.2016 – 30.06.2021) OÜ ÜLE.

24h reageeriva telefoni number on 5558 0240 ja e-post on hoole@yle.ee

Vaata gis.rae.ee kaardilt, millised on Rae vallale kuuluvad teed 2011. aasta seisu järgi.

Kuidas vaadata, millised on valla hooldatavad teed?

Sisesta aadress http://gis.rae.ee/  ja vali "Teeregistri" moodul, mille abil saab vaadata kõiki valla teid kuuluvuse alusel. Samuti saab vaadata teid nende liigi, katte ja kasutuse alusel ning uurida teede suvist  ja talvist seisundit. 

Saamaks teada, millised on Rae valla hooldatavad teed, lisa linnuke kasti "KOV hooldada". Lisaks saad täiendada otsingut "Rae valla inventariseeritud teed" alt.

Riigimaanteede hooldust teostab Maanteeamet

Ööpäevaringne kontaktnumber on 1510 (mobiililt helistajale tasuta), 

614 0500 (lauatelefon tavatariifiga), e-post: teeinfo@mnt.ee.

Talvisel ajal tehakse teehooldust seisunditasemete järgi

Seisunditasemed jagunevad nelja kategooriasse:

Seisunditase „4" - hooldust tehakse kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega kohtades. 

Seisunditasese „3" - selle nõuete järgi hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid, mille pind peab olema talvelstabiilsetes ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kui sajab lund, tuiskab või sajab jäidet, on teehooldajale antud nn hooldustsükli aeg, mille jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu või libeduse teket tee nõutud seisundisse viia.

Seisunditase „2" - tehakse regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine. Sellel seisunditasemel hoitakse enamuses tugimaanteid ning osa suure liiklusega kõrvalmaanteid. 

Seisunditase „1" - talihooldus piirdub tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse vaid ohtlikes kohtades.

Rae valla teeregistris olevaid teid hooldatakse enamasti seisunditaseme „ 2" järgi.