« Tagasi

Lõpetas kohaliku valitsemise mikrokraadi esimene lend

12. mail toimus Rae vallas Kindluse koolis Tallinna Ülikooli ja Rae valla koostöös loodud kohaliku omavalitsuse mikrokraadi pilootprojekti lõpuseminar, kus lõputunnistuse said 20 Rae, Kiili ja Kose valla kohaliku omavalituse õppurit.

Mikrokraadi eesmärgiks on koolitada ametisse astunud valla/linna juhtkondi, vallaametnikke- ja teenistujaid ja töötajaid ning allasutuste juhte ja spetsialiste kaasaegsest kohaliku valitsemise, juhtimise ja kohaliku poliitika kujundamise suundumistest ning juhtorganite meeskondlikkuse ja koostöövõimekuse suurendamisel.

Mikrokraadi õpe koosnes viiest moodulist ning kestis 2022. aasta sügisest kuni 2023. aasta maini kahel korral kuus.

Lõpuseminaril tehti pilootprojektist kokkuvõtteid ja arutleti mikrokraadiõppe tuleviku üle.

Rae vallavanem Madis Sarik tänas koostööpartnerit Tallinna Ülikooli, sest kohaliku omavalitsuse kiireks arenguks on vaja pädevaid juhte ja ametnikke. „Rae vald on pidevas arengus ning selleks vajame tugevat meeskonda, kellel ühine arusaam ja eesmärk."

Tallinna Ülikooli prorektor Katrin Niglas rõhutas mikrokraadide õppekavade tähtsust täienduskoolituse edasiarendamisel ülikoolides. „Mikrokraad on meede, mis peaks aitama kiirelt ja tõhusalt reageerida paindlikule tööjõuturule. Lisaks saab tasemeõppe aineid edaspidi arvestada ka kraadiõppes."

Lõputunnistusi kätte andes rõhutas Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, et  pilootprojekti edukus annab lootust jätkata mikrokraadide õppekavadega. „See on täienduskoolituse kindel tulevikusuund. Tallinna Ülikoolis saab mikrokraadi omandaja täienduskoolituse tunnistuse."

Ühiskonnateaduste Instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne võttis õppurite tagasisidena kokku, et koolitusprogramm läks täie ette, ehkki selle moodustamine oli õppijate taseme erinevusi arvestades algul keeruline. „Kas kodutööde osa ja teadmiste kontrollimist suurendada või samal tasemel hoida, selle üle saab edaspidi veel mõelda."