« Tagasi

Rae vallavanemana jätkab Madis Sarik

Tänasel Rae Vallavolikogu istungil kinnitati vallavanema ametisse praegune vallavanem Madis Sarik.

„Olen tänulik, et valijad on minu suundade ja prioriteetidega viimase pooleteise aasta jooksul rahule jäänud ning andnud mulle võimaluse nendega edasi minna. Järgneva ametiaja peamiseks eesmärgiks on valla kiire kasvu juures võimalikult kvaliteetse avaliku teenuse pakkumine. Samuti on minu jaoks oluline uute ambitsioonikate kolleegide ja juba olemasoleva pädeva meeskonna ühendamine, ühiste eesmärkide seadmine ning nende poole pürgimine. Soovime olla Harjumaa naabervaldadele nö teenäitajaks ning hinnatud koostööpartneriks. Oleme koos naabervaldadega ühisel arusaamisel, et mitmeid teenuseid ei pea kohalikud omavalitsused üksi välja arendama, saame seda teha koos ja palju efektiivsemalt,"sõnas Madis Sarik.

Abivallavanema ametikohal jätkab tööd praegune abivallavanem Tanel Tammela, kelle ülesandeks on koordineerida valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleda valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega. „Järgmisel perioodi tuleb meil ressursside planeerimises jõuda uuele tasemele. Vallavalitsus peab, eriti tiheasustusalades, olema suuteline reageerima elanike muredele operatiivselt,  seitsmel päeval nädalas ja olema oma tegevustes paindlik," lisas Tammela.

Uute liikmetena kinnitati abivallavanemateks Lagedi alevikuvanem ja endine Rae valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Bärbel Salumäe ning Patika kogukonna liige ja varasemalt Riigi Infosüsteemi Ametis töötanud Anna Õuekallas. Bärbel Salumäe hakkab koordineerima valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi ja Anna Õuekallas ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat.

„Reformierakond koostas valimistele vastu minnes väga tugeva ja detailse programmi ning nüüd on võimalus see ellu viia. Loomulikult tuleb ruumi jätta ka üllatusteks ja innovatsiooniks ning reageerida vastavalt vajadusele. Lisaks sisulistele teemadele on plaanis luubi alla võtta protsessid ja teenusdisain, et asjaajamiste käik oleks efektiivsem ning kommunikatsioon osapoolte vahel õigeaegne ja adekvaatne. Tahan päriselt aru saada, mis on inimeste mured minule usaldatud valdkondades ja kuidas oleks võimalik neid parimal moel lahendada," kommenteeris uues ametis alustav Õuekallas.

„Minu jaoks on väga oluline kogukond kui tervik. Rae vallas on mitmeid koole, mis võiksid töötada ka kogukonnakeskustena, kahjuks kõikjal see hetkel ei toimi. See aga pärsib mõnevõrra külaliikumist, kuid just viimane mängib kogukonna tasemel väga suurt rolli. Peame suutma pöörata tähelepanu üksikisikutele ja -juhtumitele ning leidma selleks parimaid võimalikke lahendusi igas valdkonnas," lisas Bärbel Salumäe.

Ühtlasi kinnitati istungil Rae Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur ning moodustati alalised komisjonid.

Fotol: Vasakult abivallavanemad Tanel Tammela, Anna Õuekallas, Bärbel Salumäe ja vallavanem Madis Sarik. Foto autor: Reti Meema.