Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

Toetus on ette nähtud:

  • perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
  • eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  • perele, kus kasvab puudega laps.

Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

Taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist.

Toetus makstakse perele välja maikuus.

Toetuse suurus on 100 eurot.