Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

Toetus on ette nähtud:

  • perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
  • eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  • perele, kus kasvab puudega laps.

Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Toetuse taotlust on võimalik esitada 15. märtsist 15. aprillini e-teeninduses või paberil (PDF-vorming)  Paberil taotlus panna vallamaja postkasti (peaukse kõrval).

NB! Peale 15. aprilli enam taotlusi vastu ei võeta.

Toetus makstakse välja maikuus.

Toetuse suurus on 100 eurot.