Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus

Toetus on ettenähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks.

  • Toetus võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukohana rahvatikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama.
  • Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.

Toetuse suurus on 50 eurot.