Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

05.11.21
Riigivara võõrandamine 07.12.2021
 
Keskkonnaministri 02.11.2020 käskkirja nr 1-2/20/407, 12.03.2021 käskkirja nr 1-2/21/129, 14.04.2021 käskkirja nr 1-17/21/995 ja 12.08.2021 käskkirja nr 1- 2/21/354 alusel on otsustatud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud antud kirjale lisatud enampakkumisteates. Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet.
Avalik enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee. Avalik elektrooniline enampakkumine on välja kuulutatud 04.11.2021 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.12.2021.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee."
 
Vaida keskusehoone ruumi üürile andmine kirjalikul enampakkumisel
 
 Rae Vallavalitsus annab korralduse:
 • Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Vaida keskusehoones esimesel korrusel asuv ruum aadressil Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald üldpinnaga 24,20 m² hambaravi teenuse osutamiseks.
 • Ruum antakse üürile järgmistel tingimustel: üüri enampakkumise alghinnaks on 60 (kuuskümmend) eurot ühes kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkulud kommunaalteenuste eest; ruum antakse üürile 3 (kolmeks) aastaks; kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 09.11.2021 kell 10.00; enne pakkumiste lõpptähtaega esitatud pakkumist ei või muuta, täiendada või tagasi võtta; kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Hambaravi teenuse pakkumine. Mitte avada enne 09.11.2021 kella 10.15";
 • Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. 2.6. kui enampakkumisel on kõrgeimat hinda pakkunud üheaegselt mitu isikut, on Rae Vallavalitsusel õigus valida parima pakkumise teinud isik võrdse pakkumise teinud isikute seast; 

Korraldus 05. oktoober 2021 nr 1457

 
 
Põllukivi tee 2a kinnisasja võõrandamine avalikul enampakkumisel
 

Rae Vallavalitsus annab korralduse:

 • Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel Harju maakonnas, Rae vallas, Lehmja külas Põllukivi tee 2a asuv kinnisasi (registrinumber 12369150, katastritunnus 65301:001:4759, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 1439 m2 ). Kinnisasja piirid on kirjeldatud korralduse lisaks oleval plaanil.
 • Avaliku enampakkumise alghinnaks määrata 110 000 (ükssada kümme tuhat)
 • Nimetatud kinnistul paikneb halvas seisukorras endine väetise laohoone/küün (suletud netopindalaga 346,6 m2), millest tulenevate võimalike keskkonnareostuse likvideerimise kulude kandmisega peab ostja arvestama.

Kinnisasja võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:

 • osalustasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 26.10.2021 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is;
 • tagatisraha suurus on 5000 (viis tuhat) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 26.10.2021 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is;
 • kinnisasja võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 • osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse;
 • enampakkumise võitja tasub kinnisasja müügihinna enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari ametikontole.
 • Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – Põllukivi tee 2a kinnisasi".
 • Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 26.10.2021 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15.

Korraldus 28. september 2021 nr 1399