« Назад

Kurna mõisa pargi korrastamine

Rae Vallavalitsuse tellimusel alustati 2013. aasta aprilli kuus Kurna mõisa pargis osalise korrastusraiega. Tänavu teostatakse osaliselt raiet kahes kohas: Õlleköögi tee ning planeeritavate jalgteede ääres, mida hakatakse rajama sel aastal või järgmisel aastal.

Varasema pargi vormi taastamise nimel hakatakse edaspidi iga-aastaselt teostama raietöid.

Jalgteede planeerimisel Kurna parki on arvesse võetud vanal verstakaardil märgitud pargistruktuuri, kuna looduses ei ole vanad pargiteed enam nii lihtsalt jälgitavad või on üldse kadunud.