Tee- ehitus 2015. aasta suvel

 

Tee- ehitus 2015. aasta suvel

Patika külas asuv Nabala tee saab korda

Rae vallavalitsus viis läbi hanke Nabala tee ehitamiseks

Nabala tee teekatte remondiks laekus 6 pakkumust. Pakkumused laekusid vahemikus 130 000-170 000 eurot. Vallavalitsus tunnistas edukaks kõige odavama pakkumuse teinud Lemminkäinen Eesti AS-i. Rekonstrueeritava tee pikkus on ligi 700 meetrit ja tööperiood on 45 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest. „Kuigi Nabala tee remont oli algselt planeeritud 2016. aastasse, otsustas vallavalitsus teeremondi veel sellel aastal ette võtta. Tee olukord on äärmiselt halb ning kriitilisetel hetkedel sügisel ja varakevadel oli tee osaliselt peaaegu läbimatu, kuid lisaks kohalikele elanikele kasutab seda teed sõiduks ka koolibuss. Nüüd saame julgelt öelda, et uuel õppeaastal saavad koolibuss ja ka kõik teised sõita uuel rekonstrueeritud Nabala teel,“ sõnas vallavanem Mart Võrklaev.

Nabala tee rekonstrueerimisel ehitatakse sellele uus vastupidav teekate, mis arvestab keerulisi geoloogilisi eripärasid. Katte ehituses kasutatakse geosünteedi põhimõtet, mis suurendab kandevõimet ja tagab teekatte säilivuse pikemas ajas. Seni on Eestis geosünteete mullete rajamised kasutatud vähe, sest tegemist on värske tehnoloogiaga. Geosünteedid võimaldavad rajada teid nõrkadele pinnastele ning vähendada ehituskulusid.

Showing 2 results.