Õigusabi

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi  

 

HUGO.legal õigusabiplatvorm (endine Eesti Õigusbüroo) pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. 
 

ÕIGUSABI OSUTAMISE TINGIMUSED 

Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ omaosalustasu, leping kehtib ühe kalendriaasta.  

Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel. 
 
Alates 20.02.2021.a jõustus muudatus, mille kohaselt ei esindata kliente riigi toetatava esmanõustamise raames kohtus, välja arvatud lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Kõigi enne muudatust alustatud kohtuesindustega jätkatakse kalendriaasta lõpuni. 
 
Alates 01.05.2021lepingu sõlminud kliendil on õigus saada juristi abi järgmistel alustel: 

Kõik õigusvaldkonnad, v.a lapse õigusi puudutav  Lapse õigusi puudutav asi (elatis, suhtlusõigus ja -kord) 
Sissetulekupiir: kuni 1200 bruto Sissetulekupiir: kuni 1700 bruto 
2h tasuta, järgnev kuni 3h 45€/h  2h tasuta, järgnev kuni 10h 45€/h 

 

Õigusnõustamise teenust pakutakse veebi vahendusel ja 16-s nõustamiskohas üle Eesti.  

 

Lisainformatsioon ja eelregistreerimine: 
https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/  
+372 6 880 400 
hugo@hugo.legal 
Avatud E - R kell 9 :00 - 16:00  
 

 

Loe lähemalt siit Õigusabi | Justiitsministeerium