Vaida kooli kolmas etapp

Vaida kooli ulatuslik rekonstrueerimine on olnud pikaaegne ja järjekindel töö, mis sai alguse juba 2016. aastal. Nüüd saab viimaks tõdeda, et koolimaja on valmis.

Uuenduskuuri viimase etapi raames, mis aasta lõpuga ühele poole sai, sai koolimaja võimla uue välifassaadi ja soojustuse, korda tehti katus, vahetati ventilatsiooniseadmed ja -torustik ning kuni selle aluskihini renoveeriti põrand, mille kehv seisukord oli ka kogu projekti suurim halb üllatus. Nüüd hoiab võimla põrandat paigal rohkem kui 120 betooni paigaldatud toestusvaia ja põrandat katab uudne materjal, mis on puidust vastupidavam ja kergesti hooldatavam. 

Uueks sai ka võimla sisemus – nüüd on seal kaasaegne helisüsteem ja valgustus, akendele saab nupuvajutusega kardinad ette tõmmata ja saali pimedaks teha, et siis uuelt ekraanilt pilte, filme või esitlusi vaadata. Kokkuvõttes saavad nii õpilased kui ka kogukond oma kasutusse kaasaegse spordisaali, mis liikumistundide kõrval on sobilik ka erinevate ürituste ja kogunemiste läbiviimiseks.

Nagu ka kõikide muude valla spordirajatiste eest hoolitseb ka Vaida kooli võimla eest Rae valla spordikeskus, läbi kelle käib ka saali rentimine.

Ehitustööde esimese kahe etapi maksumus oli ümmarguselt 2,5 miljonit eurot, millele lisandus nüüd kolmandas etapis rohkem kui 450 tuhande eurone investeering. Vaida Kooli uuenduskuuri rahastus on täies ulatuses tulnud valla eelarvest.

Sarikapidu peeti 14.juulil

14.juulil tõi abivallavanem Madis Sarik Vaida põhikooli uue hooneosa katuselt alla traditsioonilise kuusepärja ning koos ehitusfirma Riito Ehituse AS töötajatega peeti maha sarikapidu.

Abivallavanem Madis Sarik ütles, et hoone valmimine kulgeb plaanipäraselt. Ehitustööde tulemusel kasvab Vaida kooli koolikohtade arv.

II etapi hooneosale pandi nurgakivi

Vaida põhikooli II etapi laindus sai nurgakivi 18.mail. Üllatusesinejana tuli kohale laulja Tanel Padar.

Fotol vasakult ehitaja Toomas Tromp, vallavanem Mart Võrklaev, laulja Tanel Padar ja abivallavanem Madis Sarik.

Allkirjastati leping Vaida kooli juurdeehituse II etapi valmimiseks

21. märtsil Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja Riito Ehituse AS juhatuse liikme Toomas Trompi poolt allkirjastatud töövõtuleping näeb ette kuuekuulist ehitustähtaega Vaida kooli juurdeehituse II etapi valmimiseks.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et II etapi töödena nähakse ette vana koolimaja galerii osa lammutamist ja uue hoonega asendamist, mis on stiililt samasugune nagu I etapi juurdeehitus. „ Uues hoones hakkavad asuma klassiruumid, garderoob ja avaram koridor vaba aja veetmiseks. Lapsed ja õpetajad saavad aga suuremad, kaasaegsed ja normidele vastavad klassiruumid ehk oluliselt paremad õpi- ning töötingimused ning rohkem ruumi vahetunnis liikumiseks.“ Vallavanema sõnul toob II etapp kaasa alevikus märgatava visuaalse muutuse, sest Vaida saab kauni ja kaasaegse välisilmega kooli hoone.  

Kooli direktor Piret Hallik tunneb head meelt selle üle, mis on juba tehtud ning loodab, et valmiv II etapp elavdab siinset kogukonnaelu ja kasvatab nii koolipere kui kogukonna ühtekuuluvustunnet. „Muidugi soovin ma, et õpilaste õpimotivatsiooni kasvaks veelgi nii tänu kaasaegsele ja kaasavale keskkonnale kui ka üldarendavatele tegevustele peale õppetööd,“ kõneles Hallik.

Ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et koos II etapi ehitustöödega laiendatakse kooli parkla osa ning kooli ees asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku.

II etapi ehitustöödega alustatakse hiljemalt aprilli alguses ja ehitaja lubas teha kõik, et tulemus oleks veelgi parem, kui oodatakse.

Tööleping sõlmiti hanke parima pakkumuse tegijaga ning selleks osutusid Riito Ehituse AS  ja Sand Ehitus OÜ. Töövõtulepingule allkirja andmiseks sai volituse Riito Ehituse AS juhatuse liige.

Ehitustööde maksumus on 1 146 168, 624 eurot, mille finantseering tuleb täies ulatuses valla eelarvest. „Kahjuks ei saanud Rae vald sel korral positiivset otsust taotlusele, mis tehti koolivõrgu korrastamise alameetmesse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020", kõneles vallavanem.

Illustratsioonil 3D visuaal Vaida kooli eestvaatele peale ehitustööd ja Vaida hoone 21. märtsil 2017

Allkirjastati leping Vaida kooli juurdeehituse II etapi valmimiseks

21. märtsil Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja Riito Ehituse AS juhatuse liikme Toomas Trompi poolt allkirjastatud töövõtuleping näeb ette kuuekuulist ehitustähtaega Vaida kooli juurdeehituse II etapi valmimiseks.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et II etapi töödena nähakse ette vana koolimaja galerii osa lammutamist ja uue hoonega asendamist, mis on stiililt samasugune nagu I etapi juurdeehitus. „ Uues hoones hakkavad asuma klassiruumid, garderoob ja avaram koridor vaba aja veetmiseks.

Lapsed ja õpetajad saavad aga suuremad, kaasaegsed ja normidele vastavad klassiruumid ehk oluliselt paremad õpi- ning töötingimused ning rohkem ruumi vahetunnis liikumiseks.“ Vallavanema sõnul toob II etapp kaasa alevikus märgatava visuaalse muutuse, sest Vaida saab kauni ja kaasaegse välisilmega kooli hoone.  

Kooli direktor Piret Hallik tunneb head meelt selle üle, mis on juba tehtud ning loodab, et valmiv II etapp elavdab siinset kogukonnaelu ja kasvatab nii koolipere kui kogukonna ühtekuuluvustunnet. „Muidugi soovin ma, et õpilaste õpimotivatsiooni kasvaks veelgi nii tänu kaasaegsele ja kaasavale keskkonnale kui ka üldarendavatele tegevustele peale õppetööd,“ kõneles Hallik.

Ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et koos II etapi ehitustöödega laiendatakse kooli parkla osa ning kooli ees asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku.

II etapi ehitustöödega alustatakse hiljemalt aprilli alguses ja ehitaja lubas teha kõik, et tulemus oleks veelgi parem, kui oodatakse.

Tööleping sõlmiti hanke parima pakkumuse tegijaga ning selleks osutusid Riito Ehituse AS  ja Sand Ehitus OÜ. Töövõtulepingule allkirja andmiseks sai volituse Riito Ehituse AS juhatuse liige.

Ehitustööde maksumus on 1 146 168, 624 eurot, mille finantseering tuleb täies ulatuses valla eelarvest. „Kahjuks ei saanud Rae vald sel korral positiivset otsust taotlusele, mis tehti koolivõrgu korrastamise alameetmesse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020", kõneles vallavanem.

Illustratsioonil 3D visuaal Vaida kooli eestvaatele peale ehitustööd ja Vaida hoone 21. märtsil 2017

2017. aastal on plaanis alustada Vaida kooli 2.etapi laiendustöödega

Vallavanem valmiva hoone ehitusest volinikele

17. mai korralisel volikogu istungil andis vallavanem Mart Võrklaev volinikele ülevaate Järveküla Kooli ja Vaida põhikooli juurdeehituse ehitamise teemal ja kinnitas, et ehitised valmivad tähtaegadeks.

Lühidalt toimunust Vaida Põhikooli juurdeehituse ehitamisel

Vallavalitsus teavitas kividega tekkinud probleemist Vaida Põhikooli juurdeehituse ehitajat Parmeron AS-i, kes teada saades võimalikust kvaliteediprobleemist lasi Teede Tehnokeskuse AS-i laboris kontrollida Rae Kivitehase plokkide survetugevust.

Koheselt konsulteeriti ka projekteerija ning omanikujärelevalvega, et leida võimalik lahendus ehitustöödega jätkamiseks, sest antud ehituse aeg on väga piiratud. Täiendava abinõuna nähti ette ja teostati kogu müüritise täisbetoneerimine.

Projekteerija OÜ RTG Projektbüroo on esitanud konstruktori seisukoha, et Vaida Põhikooli juurdeehituse objektil on kasutatud katsetulemuste protokolli tulemustele toetudes täiesti piisava survetugevusega plokke, millega on seinte kandevõime tagatud.  

Kokkuvõtteks on ehitaja vallavalitsusele kinnitanud, et isegi kui mingil ajal on esinenud meedias välja käidud väidetavaid Rae Kivitehase plokkide kvaliteediprobleeme, siis Vaida Põhikooli objekti plokkidel neid tuvastatud ei ole ja plokkide kandevõime on katsetulemustega tõestatud.

Vaida Põhikooli juurdeehitus valmib tähtajaks ning koolitöö saab alata 1.septembril.

Vaida põhikooli juurdeehitus sai nurgakivi

Vaida põhikooli kauaoodatud juurdeehitus sai nurgakivi 21. aprillil
„Tegelikult on olnud ehitustempo väga kiire. Alles seitse nädalat tagasi sõlmisime ehituslepingu ja täna on ehitus siis sealmaal, et koos traditsionaalse nurgakivi tseremooniaga oleks võinud pidada ka juba sarikapidu,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev. 
 

Töövõtuleping AS Parmeroniga sõlmiti 2.03.2016

2.märtsil kell 12.00 sõlmisid vallavanem Mart Võrklaev ja AS Parmeroni juhatuse liige Rein Olesk töövõtulepingu, mille järgi alustatakse 3. märtsil Vaida põhikooli laiendamise ja rekonstrureerimise I etapi töödega.

 

Fotod lepingu allkirjastamisest

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691566367650515.1073742051.216335091840314&type=3

 

Vallavalitsus kvalifitseeris pakkumused Vaida kooli laienduseks

15. veebruari vallavalitsuse istungil kvalifitseeriti Vaida põhikooli juurdeehituse ehitustööde peatöövõtu tööde tegemiseks kuus pakkumust, mille summad jäid vahemikku koos käibemaksuga 1 251 303,50 -  1 708 608 eurot.

Edukaimaks tunnistati AS Parmeroni pakkumus maksumusega 1 251 303,50 eurot (koos käibemaksuga).

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on valla käesoleva aasta eelarvesse planeeritud Vaida põhikooli laienduse teostamiseks 1 miljon eurot. „ See summa tugines prognoosile, kuid paraku oli parim reaalne hinnapakkumus 251 303 euro võrra suurem,“ kõneles Võrklaev, kes lisas, et kuna valla jaoks on kooli laiendamine väga oluline, tuleb teha kõik selleks, et leida eelarves lisavahendid.

„Kuigi selle aasta investeeringud on vallal äärmiselt suured ja lisaraha leidmine keeruline, on Vaida põhikooli I etapi ehitustööd valla selle aasta kindel prioriteet ning seetõttu oleme vallavalitsusega otsimas võimalusi. Kuna ehituslepingut ei ole vallavanemal enne võimalik allkirjastada, kui eelarves on vahendid olemas ja eelarve muudatus volikogu poolt kinnitatud, plaanime vallavalitsuse poolsed ettepanekud lähiajal volikogule esitada,“ kõneles Võrklaev.

Vallavanema sõnul on ehituse valmimise tähtajaks planeeritud 1. septembriks 2016 ja seetõttu on otsuste tegemise aeg äärmiselt lühike, mis tähendab, et volikogul tuleb eelarve muudatuse tegemiseks erakorraliselt kokku tulla märtsi alguses. „Pärast lisaraha leidmist ja volikogu poolt eelarvemuudatuse heaks kiitmist ning peale 14 päevase vaidlustusaja möödumist alates pakkumiste kvalifitseerimisest ja edukaks tunnistamisest soovime koheselt sõlmida ehituslepingu, et ehitaja saaks töödega alustada,“ resümeeris vallavanem. 

Vaida Põhikooli juurdeehituse hankel osales 6 pakkujat

Hanke pakkumused avati 11. veebruaril kell 10.00.

Abivallavanem Madis Sariku sõnul toimub järgnevalt pakkujate kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, kirjutatakse hanke võitjaga kuu aja jooksul alla ehitusleping ning alustatakse töödega juba märtsis.

 

Kuulutati välja hange Vaida põhikooli I etapi töödeks

Riigihangete registris avaldati 19.01.2016 15:00 järgmine teade:

Hanketeade (TV02)  hanke 170366, "Vaida Põhikooli juurdeehituse ehitustööde peatöövõtt" kohta.Teadmiseks, et avaldati hanketeade riigihanke nr 170366, "Vaida Põhikooli juurdeehituse ehitustööde peatöövõtt" kohta.

Pakkumuste avamine  toimub 11.02. kell 10:00.

 

3D video Vaida põhikoolist peale uuenduskuuri

18. jaanuaril 2016 plaanib vallavalitsus kuulutada välja ehitushanke Vaida põhikooli renoveerimise ja laiendamise I etapi tööde teostamiseks.

Märtsi alguses loodame jõuda sinnamaani, et saame sõlmida ehituslepingu.

AS RTG Projektbüroo tehtud 3D video on kättesaadav:

http://rae.wiseman.ee/videod/videoklipid_varia/oid-6061/?#id=6061

 

 

 

Vaida põhikool saab uuel aastal juurdeehituse

Pikki aastaid oodatud Vaida kooli uuenduskuuriga tehakse algust tuleval kevadel. Projekt näeb ette, et kahes etapis ehitatakse kool nii palju suuremaks, et sinna mahub õppima 216 õpilast, kellele võimaldatakse kõikide teenuste kättesaamist kodukoolist.

„Järgmise õppeaasta alguses tähistatakse 1. septembri aktust juba palju avaramas värske ilmega koolis,“ lubas ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik lisades, et vallavalitsusel on hea meel selle üle, et sisend kooli uuendamiseks on tulnud nii kooli juhtkonna, personali kui kogukonna poolt.

„Ootame põnevusega I etapi ehitustööde algust,“ kõneles koolirahva eest direktor Piret Hallik.

I etapi ehitustöid hakatakse ellu viima 2016.aasta kevadel.  Olulisema tööna toob Sarik välja hoonele tehtava juurdeehituse. Uues osas hakkab asuma kaasaegne söökla koos seni puudu olnud köögiga, samuti muusika- tööõpetuse - ja abiruumiga kunstiklass.

Uude hoone osasse rajatav söögisaal saab olema nii multifunktsionaalne, et võimaldada korraldada erinevaid üritusi.  Eriliseks teeb söögisaali aga see, et see tahetakse hea akustikaga.  Söögisaali suurus saab olema muudetav, sest saali ühte külge on mõeldud ruumi liigendav ruloo, mis eraldab tüdrukute integreeritud õppekööki. 

Piret Hallik  märgib, et lisaks söögisaalile pole ka ehitatav muusikaklass tavaline.  „See eristub selle poolest, et klassiruum saab olema sarnane auditooriumiga, kus klapitavate istmetega toolid on paigaldatud astmeti.“   

Peale juurdeehituse rajamist remonditakse põhjalikult kooli vana hoone osa.  Klassid saavad värske väljanägemise ning õpetajate tuba saab avarama ruumi.  Projekti järgi on ette näha ka kolimist, näiteks keemia ja loodusõpetuse kabinet hakkab asuma endises söögisaalis, kust pääseb otse siseõue.  

„Teise etapi elluviimisel tehakse korda hoone osa, mis jääb vana maja ja spordikompleksi vahele,“ tutvustas Sarik tulevikus planeeritavaid töid.  Sinna rajatakse olemasoleva kuue klassiruumi asemele kaasaegsed ja tänastele normsuurustele vastavad klassiruumid, mille keskele tekib liigendustega avaram osa, kus õpilased saavad lugeda või tundide vaheaegadel mõnusalt aega veeta. Rajatavasse puhkekoridori tulevad vahetunnis puhkamiseks mõnusad „pesad“. Teises etapis ootab ka ees spordisaali laiendus ja garderoobi asemele ehitatakse jõusaal.

Esimese etapi ehitustöödeks on eelarves planeeritud 1 mln eurot ning  tänaste plaanide järgi kuulutatakse välja ehitushange 2016. aasta jaanuari keskel. 

2016. aastal rajatav Vaida põhikooli juurdeehitus. Uues osas hakkab asuma kaasaegne söökla koos seni puudu olnud köögiga, samuti muusika- tööõpetuse - ja abiruumiga kunstiklass.

 

Vaida põhikool peale 2.etapi ehitustöid. Lisaks uutele õpperuumidele laiendatakse spordisaali ja praeguse garderoobi asemele ehitatakse kogu kogukonna jaoks kasutamiseks jõusaal.

Peatselt kuulutatakse välja projekteerimishange

Juuni lõpu seisuga on läbi viidud projekteerimishanke ettevalmistustööd ning peatselt hakatakse hanke korras otsima projekteerijat. Ehitustegevusega soovitakse alustada hiljemalt 2016. aasta kevadel, et 1.septembril saaks pidada avamispidu.

Põhikooli projekteerimistöid eestvedanud abivallavanem Madis Sarik resümeeris, et Vaida põhikooli ootab ees kapitaalremont. „Hoone on plaanis ehitada ka suuremaks. Lähteülesandest tulenevalt saab uuenenud hoone avara aatriumi ja kaasaegse sööklakompleksi, samuti planeerime ehitada koolile poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi,“ kõneleb abivallavanem ja lisab, et uue ruumina soovime lisaks ehitada hoonesse ka jõusaali, mida saavad kasutada kõik kogukonna liikmed.“

Sariku sõnul on viimastel kuudel koostöös kooli hoolekogu ja töötajatega tehtud head tööd, sest välja on selgitatud kooli ja kogukonna vajadused. 

 

Juuni lõpus valmib Vaida põhikooli rekonstrueerimise ja laienduse lähteülesanne

Käesolevasse (2015) aastasse planeeritud Vaida Põhikooli rekonstrueerimine on nõudnud esialgsest rohkem aega, sest lähteülesande koostamiseks vajalike eeltööde tegemisel on selgunud mitmeid asjaolusid, mis nõuavad esialgse kava muutmist.

Koostöös Vaida kogukonna ning kooli hoolekogu liikmetega valmistatakse praegu ette nii koolilaste kui kogukonna vajadusi sisaldav lähteülesanne, mis on edaspidi aluseks projekteerimise läbiviimisel.

Lähteülesande koostamisel peab vallavalitsus prioriteediks, et nii kooli kui kooli juures asuva abihoone rekonstrueerimisel mõeldakse võimalikult palju kooliõpilaste õppimisvõimaluste parandamise peale. Kindlasti on vaja laiendada ka sööklat ning luua võimalused töö ja tehnoloogiaõpetuse läbiviimiseks. Seni on käinud Vaida põhikooli poisid tööõpetuse tundides Peetri koolis, aga seda tulevikus soovitakse välistada. Samuti on oluline laiendada hoones asuvat jõusaali, et ka elanikud seda õhtuti kasutada saaks.

Uuenenud koolimaja avab uksed 1. septembril 2016.

 

Showing 16 results.
Items per Page20
of 1