Noorsootöö mõisted

Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Noor on seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (allikas: Noorsootöö seadus, 1999). 

Noortekeskus on noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Noortevolikogu on linnas või vallas loodud ja selle piires tegutsev noorte huve esindav valitav kogu (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).

Mobiilne noorsootöö hõlmab kokkuleppeliselt tööd noorte kogunemiskohtades ja tänavatel, informeerimist, psühholoogilist nõustamist individuaalselt ja rühmas, keskendudes probleemide lahendamisele ja sotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutööd riskikäitumisega noore seisukohast oluliste institutsioonide vahel (allikas: Noorsootöö õpik, 2013).