Detailplaneeringu materjalide esitamine

Detailplaneeringu algatamise taotlus e-teenustes

Detailplaneeringu algatamise taotlus paberkandjal

 

Detailplaneeringu materjale saab esitada läbi iseteeninduse keskkonna:

Algatatud detailplaneeringu materjalide esitamine kooskõlastamiseks

Kooskõlastatud detailplaneeringu materjalide esitamine vastuvõtmiseks

Vastuvõetud detailplaneeringu materjalide esitamine kehtestamiseks

 

Detailplaneeringu materjale saavad esitada ettevõtte nimel alt esindusõigusega isikud. Volituse saab lisada Rae valla iseteenindus keskkonnas siin

Juhend volituse tegemiseks asub siin