Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus

Toetus on ette nähtud:

  • perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
  • eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  • perele, kus kasvab puudega laps.

Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Toetuse taotlust on võimalik esitada 1. novembrist 1. detsembrini e-teeninduses või paberil Rae vallavalitsuses kohapeal.

NB! Peale 1. detsembrit enam taotlusi vastu ei võeta.

 

Toetus makstakse välja detsembrikuus.

Toetuse suurus on 100 eurot.