Kommunaalasutused

 

AS ELVESO (infrastruktuuri teenused) Ehituse 9, Jüri alevik, 75301

Tel 603 1480; 603 1492
Rikketelefon 53 304 787
Faks 603 1481; 603 1494

info@elveso.ee
www.elveso.ee

Haljastuse ja kalmistu haldamisega tegeleb Rae Vallavalitsuse majandusamet
 
Lisaks tegutsevad Rae vallas järgmised infrastruktuuri ettevõtted:
Soojusettevõtjad:
OÜ Põrguvälja Soojus Kungla 35-1, 10411, Tallinn

avariitelefon 5114958
fred.juurma@abertson.ee

OÜ Kuldala Soojus Mustamäe tee 16, 10617, Tallinn

üldtelefon 50 12 810
info@kuldala.ee 

AS Tallinna Küte

(Mõigu konteinerkatlamaja)

Punane 36, 13619, Tallinn

üldtelefon 610 7212
avariitelefon 610 7111

Gaasitrasside omanikud/valdajad:
Adven Eesti AS Kassi 1, 12618, Tallinn

üldtelefon 667 8600
trassi avariid 51 17 293
adven.eesti@adven.com

Eesti Gaas AS Liivalaia 9, 10118, Tallinn

üldtelefon 630 3003
avariitelefon 112
info@gaas.ee

Energate OÜ Mustamäe tee 16, 10617, Tallinn

üldtelefon 619 1390
projektijuht 50 12 810
info@energate.ee 

Vee-ettevõtjad:
OÜ Kalde Vesi (Rae küla) Juhtme 25-19, 10112, Tallinn

Martin Salumaa, telefon 50 66 689
kaldevesi@hot.ee

Elektri- ja sidevõrgud:
Eesti Energia AS   väliselektrivõrkude rikketelefon 1343
Eesti Telekom AS  

rikketelefon 165,
kaablirikete telefon 639 1082

 

Teehooldus

Tänavavalgustus