Lastehoiud

Rae valla lastehoiuteenuse pakkujad, kellele on väljastatud tegevusluba:

Lapsehoiuteenuse osutajate tegevuslubade kohta leiab infot riigiportaalist: www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/sotsiaalhoolekanne/lapsehoiuteenuse-osutaja-tegevusluba

Otsing tegevuslubade olemasolu kohta: https://mtr.mkm.ee/tegevusluba?m=97