Muu toimetulekut soodustav toetus

Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ja käesoleva korraga reguleerimata juhtudel või esitada taotluse taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

Toetus on ettenähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.