Vältimatu sotsiaalabi toetus

Toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.

Toetust võib taotleda isik, kes ise või kelle perekond vajab vältimatut abi ja:

  • elab Rae vallas;
  • viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas;
  • kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
  • välismaalane, kes abi vajamise ajal asub ajutiselt elama Rae valla haldusterritooriumile.

Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, tuleb abi andmine kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitusega.

Abi osutamine viisi otsustab vallavalitsus.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.