Ettevõtlus Rae vallas 

Rae valla huvi ja eesmärk on lisaks kõikidele muudele omavalitsuse ette seatud ülesannete täitmisele tegeleda ka valla territooriumil ettevõtluskeskonna arendamise, selle suunamise ja toetamisega, luues ning parendades tingimusi uute töökohtade tekkimiseks ja aidates kaasa valla noorte ja kooliõpilaste ettevõtliku ellusuhtumise ja ettevõtliku eluhoiaku suurendadamisele. Kuigi vallapoolsed ettevõtlusega seotud protsesside mõjutamise võimalikud meetmed on tulenevalt meie seadusandlusest hetkel veel üsna piiratud, lähtub Rae valla juhtkond vaatamata nimetatud asjaolule siinjuures ka teiste Euroopa edukamate omavalitsuste kogemustest, kus oluliseks mõjuteguriks on just kohaliku omavalitsuse juhtroll valdkonna eestvedamisel ja selle tase, ehk vallavalitsuse enda proaktiivsus ja avatus. Eeldused Rae vallas ettevõtluskeskonna veelgi paremaks arenemiseks on head, kuna valla sotsiaalmajanduslikud ja majanduslikud põhinäitajad annavad selleks suurepärase lähtealuse, mille pinnalt ettevõtluse arendamisel ja suunamisel edukalt edasi minna.

Esimene Rae valla ettevõtluspäev toimus 06.10.2022 LänsiAuto Peetri esinduses. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi Rae valla ettevõtted ABB, Ampler Bikes, Hr Agency, Rae valla elanik Tanel Padar ning TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa. Oma kogemusi Rae valla noorte kaasamisest ettevõtlusesse jagas Jüri Gümnaasiumi vilistlane ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse noorte projektijuht Gerli Veeleid ning Võsukese Lasteaia juht Margery Lilienthal. Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks sõlmisid Koostöökokkuleppe Rae vald ja Rae valla ettevõtted ABB, Nefab, Rae Golf ja Spot of Tallinn. 
Teine ettevõtluspäev toimus 04.10.2023 
Spot of Tallinn elamusspordikeskuses Peetris.
 

Rae Ettevõtete Liit

24. mail 2023 asutati Rae Ettevõtete Liit. Ettevõtete Liidu eesmärgiks on esindada Rae valla ettevõtjate ühiseid huve, olla Rae valla omavalitsusele partneriks valla arendamisel ja muuta ettevõtjasõbralikumaks kohapealset ettevõtluskeskkonda ning aidata kaasa keskkonnamõjude vähendamise tegevuste loomisele.

Liidu asutajad ja liikmed on: AQ Trafotek AS, CV Partner OÜ, NBFI Production OÜ, Via 3L OÜ, Everaus Kinnisvara OÜ, ABB AS, Autohalle OÜ, SA Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus, Elamusspordikeskus Ühing MTÜ, Altos Teed OÜ, Harju Tarbijate Ühistu, Radius Machining OÜ, AS Schenker, AS TREF Nord.

Rae Ettevõtete Liidu juhatuse esimees on Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.

Ettevõtete Liiduga on oodatud liituma kõik Rae valla ettevõtted. Liitumiseks võtta ühendust info@raeel.ee. Täpsem info Rae Ettevõtete Liidu kodulehel.
 

Registreeritud ettevõtted ja peamised majandusharud Rae vallas

Rae valla territooriumil on 2023. aasta alguse seisuga registreeritud ligi 4000 ettevõtet, mis tegutsevad kokku ligi 60-nes eri valdkonnas. Rae valla ettevõtlust on siiani iseloomustanud just suured äri-ja tööstuspargid (peamiselt tootmis-, lao-ja äripinnad), milledest enamik paikneb Tallinna ringtee ja Tartu maantee ääres – Jüri Tehnopark, Rae Tehnopark, Peetri Äripark jt. Need Tehnopargid on tänaseks omavahel juba nii kokku kasvanud, et moodustavad ühtse, Tallinna linna piirilt lähtuva ja Jüri alevikuni ning sealt edasigi ulatuva ettevõtluspiirkonna. 

Statistiliselt, jättes arvesse võtmata Tallinna linna, paikneb Rae vallas tänaseks juba rohkem kui 15% kogu Harjumaal registreeritud ettevõtetest. 

Rae valla kodulehel, Ettevõtluse lisarubriigis Statistika leiab põhjalikuma ülevaate 2021. aasta andmed Rae vallas registreeritud ettevõtete kohta nii ettevõtete tegevusvaldkonna, töötajate arvu, käibe, omandivormi kui asukoha ja paiknemise järgi valla territooriumil. Riiklik Statistikaamet on 2020. aastal loonud visualiseeritud andemetega juhtimislaua, millelt leiab riigipoolse värskeima ülevaate Rae vallas saadaolevatest ettevõtlusega seonduvatest andmetest.
 

Kauplemine Rae vallas 

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal
Vallavalitsuse korraldus 1076
Kauplemisloa taotlus

 

Seadusandlus:
 
Kasulikud lingid:
 
Riigilõiv Majandustegevuse registri kannete eest tasuda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank