Jüri üldplaneering

Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering on kehtestatud 20 september 2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390.

Avalik väljapanek toimus 01.03.2011-19.04.2011
Avalik arutelu toimus 05.05.2011 kl 17.00-18.15 Rae Kultuurikeskuses

1. IV-1 Põhijoonis


2. Skeemid

3. Seletuskiri
4. Keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne
5. Menetlusdokumendid ja kooskõlastused