Madis Sarik
Vallavanem

Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve

madis.sarik(ät)rae.ee
Anna Õuekallas
Abivallavanem

Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat

556 73488
anna.ouekallas(ät)rae.ee

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi

 

605 6760
barbel.salumae(ät)rae.ee
 


Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega, samuti teede ja teehooldusega seotud teemadega