Mart Võrklaev
Vallavanem
Haridus: kõrgem, geodeesia
Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6750
51 32 166
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem, autoinsener
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Madis Sarik
Haridus: kõrgem, üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ning valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
6056 789
55 515 701
Jens Vendel
Haridus: kõrgem, treeninguõpetus, spordijuhtimine 
Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6760
52 13 893