18.01.23

Rae valla 156. aastapäeva pidulik tähistamine

26. novebril 2022 Jüri Spordihoones.

18.01.23

Rae valla 155. aastapäeva pidulik tähistamine

27. novembril 2021 Kindluse Koolis.