Rae küla kergliiklusteed on valmis

Rae küla kergliiklusteed valmisid 2018. aasta hilissügisel.

Töö käib!

Rae küla jalg- ja jalgrattatee tuleb

Maanteeameti poolt välja kuulutatud hanke kauaoodatud Rae küla kergteede ehitamiseks võitis Viaston Infra OÜ, kellega täna allkirjastati kaks tee-ehituse töövõtulepingut. Viaston on partneriks nii Maanteeameti kui ka valla poolt rajatava lõigu ehitamisel.

Rajamisele kuuluv kergliiklustee koos valgustusega hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja Tartu maantee ääres, ühendades Rae küla Assakuga. Ühtekokku lisandub ligi neli kilomeetrit asfalteeritud kergliiklusteid, paigaldatakse üle saja uue valgustusmasti, lisaks ehitatakse välja bussitaskud ja bussiootekojad. Kõik asfalteerimistööd peavad lepingu järgselt olema lõpuni viidud hiljemalt 21.09.2018.

Koostöös Maanteeametiga rajatava lõigu kogumaksumus, koos ettenägemata tööde jaoks arvestatava reserviga on lepingu järgselt 428 444,81 eurot ja vallavalitsuse poolt rajatava lõigu lõpphinnaks koos reserviga kujuneb ligikaudu 456 388,87 eurot.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae valla eelarvest. Meetme on töötanud välja Rahandusministeerium ja EAS.

 

Vald koos Maanteeametiga otsib Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitajat

Maanteeamet kuulutas eile välja hanke kauaoodatud Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehituseks. Ehitatav kergliiklustee koos valgustusega hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja Tartu maantee ääres, ühendades Rae küla Assakuga. Hanke alusel planeeritakse ehitada ~4 km asfalteeritud kergliiklusteid ja paigaldatakse 134 uut valgustusmasti, lisaks ehitatakse välja bussitaskud ja bussiootekojad.

Vallavanem Mart Võrklaev tõdeb, et Rae küla elanikud on kergliiklusteed pikisilmi oodanud, sest erinevatel põhjustel on projekt omajagu aega võtnud. „Loodame peale hanke võitja selgumist lepinguga kiiresti edasi liikuda, et sügisel võiks Rae küla laste koolitee juba ohutum olla,“ selgitab Võrklaev. Lisaks kasvatab valgustusega kergliiklustee piirkonnas üldist turvatunnet ja tekitab kogukonnale sportimisvõimalusi.

Hanke pakkumuste avamine toimub 05.06.2018 kell 11.00 ja eeldatava ehitusperioodi kestuseks on hanke kohaselt neli kuud. Rae küla jalg- ja jalgrattateede projekteerijaks on Teedeprojekt OÜ.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae valla eelarvest. Meetme on töötanud välja Rahandusministeerium ja EAS.

 

Algab Rae küla ja Assaku vahelise kergliiklustee projekteerimine

4. aprillil kirjutasid kergliiklustee projekteerimise töövõtulepingule alla Rae vallavanem Mart Võrklaev ja Teedeprojekt OÜ juhatuse liige Mikk Paloots. Lepingu põhjal saab töövõtja alustada lähipäevil projekteerimistöödega ning panna paika kergliiklustee kulgemine Raeküla tee, Graniidi tee ja riigitee nr 1106 ääres Rae külast kuni Assaku alevikuni.

“Teed on kaua oodatud ning selleni jõudmiseks on palju vaeva nähtud. Seda enam on nüüd suurem heameel, et projekteerimine on käivitunud,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.

 Kergliiklustee pikkus tuleb ligikaudu 2 kilomeetrit ning see saab olema täies ulatuses valgustatud ning valla eesmärk on sel aastal koos Maanteeametiga ka ehitustöödega algust teha. 

“Kuid kuna ehitamine jääb sügisesse, võib tekkida olukord, kus lõplikult saab kergliiklustee valmis järgmise aasta kevadel,” rääkis vallavanem, kes viitas projekteerimiseks kuluvale ajale, milleks on 6 kuud.

„Üks osa projekteerimistöödest on uuringute läbiviimine, mis paraku nõuab aega. Kuid vaatamata sellele, et ehitusega saab alustada alles poole aasta pärast, jõuame ikkagi enne talve nii kaugele, et teepõhjad saavad suure tõenäosusega ehitatud,“ kõneles Võrklaev.

Võrklaev meenutab, et samamoodi läks 2016. aastal alustatud Peetri-Tallinna kergliiklustee lõiguga, kus teepõhjad jõuti enne talve tulekut valmis, kuid asfalteerimine tuli edasi lükata kevadesse.

“Igal juhul on soov jõuda selleni, et tee ehitamine saab alata ja et võimalikult kiiresti saaksid jalakäijad kasutada liiklemiseks turvalist teed,” resümeeris vallavanem.

Kergliiklustee ehituse käigus valmivad samuti bussitaskud liinile nr 132 ning sellega koos kaotatakse ära ajutised bussitaskute lahendused.

Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitusprojekti koostamiseks tuli 7 pakkumust

Rae vallavalitsuse ja maanteeameti ühishankes tähtajaga 1. märts osales 7 ettevõtet, mille pakkumused jäid vahemikku ilma käibemaksuta 44 415  - 78 540 eurot.

Ehitatav kergliiklustee hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja riigitee nr 1106 ääres ühendades Rae küla Assakuga. Hetkel on planeeritud  alustada ehitustöödega koostöös maanteeametiga käesoleval aastal.

Rae vald ja Maanteeamet kuulutasid välja ühishanke Raeküla-Assaku kergliiklustee projekteerimiseks

9.veebruaril riigihangete registris välja kuulutatud hankes otsitakse töö teostajat ligi nelja kilomeetri pikkuse kergliiklustee projekteerimiseks Raekülast Assaku liiklussõlme rambini. Projekteerida tuleb bussipeatused ja ülekäigurajad ning ette näha valgustuse paigaldamine kergliiklustee äärde.

Hange “Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitusprojekti koostamine” on aktiivne 1. märtsini.

Planeeritav kergliiklustee hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja riigitee nr 1106 ääres ühendades Rae küla Assakuga.

Ühishange viiakse läbi toetudes oktoobris 2016 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile, mille eesmärk on omavahel kokku leppida vajalike tööde jaotus ja rahastamine. Hetkel on planeeritud ka ehitustööd koos Maanteeametiga käesolevasse aastasse.

Showing 7 results.
Items per Page20
of 1