Sotsiaalamet

Maile Kubjas
Sotsiaalameti juhataja
Planeerib ja korraldab valla sotsiaalküsimusi, juhib sotsiaalametit

5814 1962
maile.kubjas(ät)rae.ee 

 

Veroonika Bojetskaja
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

 

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte
 

5332 3087
veroonika.bojetskaja(ät)rae.ee
 

Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega

526 6774
Kadi Pütsepp
Koordineerib valla erivajadustega lastega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustestutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
 
konkurss
erivajadustega inimeste spetsialist
Koordineerib valla erivajadustega täisealiste inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustesväljastab puuetega isikute parkimiskaartetäiskasvanute hooldajatoetuse taotlusitutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
(ülesandeid täidavad Maile Kubjas, Ülle Parmas)
5347 6418
 
Gerda Roosfeld
Laste ja perede heaolu spetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 5807 3730
gerda.roosfeld(ät)rae.ee
 
konkurss
Laste ja perede heaolu spetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

56490168
 
Käthi Sisask

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
(puhkusel 22.01.-05.02, asendab Angela Põder)


 
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
 
5562 2138
angela.poder(ät)rae.ee
 
Liisi Truumets
Laste ja perede heaolu spetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

 

Ameti põhimäärus