Puudega inimese küttekulude toetus

Toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  • Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument.
  • Toetust makstakse üks kord aastas.

Toetuse suurus on 50 eurot aasta jooksul.

Toetuse vormistamine e-teeninduses.