« Tagasi

Kriisi leevendamisega seotud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas

Haridus- ja Teadusmininster allkirjastas 28. aprillil Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud määruse, millega toetatakse haridus- ja noortevaldkonnas tegutsevaid eraettevõtjaid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude leevendamisel ning kriisi ajal tekkinud vältimatute püsikulude katmisel.

Meetme eesmärk on toetada eraüldhariduskoolide, -lastehoiu, -lasteaia ja -huvikoolide ja huvitegevuse pakkujate möödapääsmatute kulude katmisel nii, et on tagatud nende jätkusuutlikkus ja võimalikult valutu kriisist väljumine.

Vältimatute püsikulude alla loetakse kulud, mis on põhjendatud ning tekkinud perioodil 1.märts 2020 kuni 31.maini 2020 aastal.

Rohkem infot toetusmeetme kohta

Ministri määrus

Määruse seletuskiri