Sotsiaalamet

Maile Kubjas
sotsiaalameti juhataja
Planeerib ja korraldab valla sotsiaalküsimusi, juhib sotsiaalametit

5814 1962
maile.kubjas(ät)rae.ee 

Lemmi Park
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte
 

605 6774
5332 3087
lemmi.park(ät)rae.ee
Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega
(puhkusel 01.08-24.08, asendab Lemmi Park)
605 6773
526 6774
Marlen Noorkõiv
Koordineerib valla erivajadustega lastega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustestutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
 
5596 4361
Mirjam Haiba
erivajadustega inimeste spetsialist
Koordineerib valla erivajadustega täisealiste inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustesväljastab puuetega isikute parkimiskaartetäiskasvanute hooldajatoetuse taotlusitutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse 5347 6418
mirjam.haiba(ät)rae.ee
Talvike Mändla
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 5552 2569
605 6777
talvike.mandla(ät)rae.ee
Kaidi Mürk
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 56490168
kaidi.myrk(ät)rae.ee
Kai Sinisalu 

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6780
555 67476
Natalja Grusdam
Koordineerib Rae valla lastekaitsealast tööd, tegeleb valdkondlike analüüside, arengu- ja tegevuskavade, tööplaani ja eelarveprojektide koostamisega, toetavate teenuste koordineerimisega ning seonduvate lepingute ettevalmistamisega, jälgib nende täitmist ja kehtivust.
(puhkusel 15.08-26.08,
15.-21.08 asendab Talvike Mändla
22.-26.08 asendab Kai Sinisalu)
5560 7902
natalja.grusdam(ät)rae.ee

 
Anu Nõlve
Lastekaitsespetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
(puhkusel 01.08-19.08,
01.-14.08 asendab Talvike Mändla,
15.-19.08 asendab Kai Sinisalu)

605 6780
5562 2138
anu.nolve(ät)rae.ee
 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Ameti põhimäärus