Rae valla kriisikomisjon

Rae valla kriisikomijson on moodustatud ja selle põhimäärus kehtestatud vallavalitsuse 2018. aasta 20. märtsi määrusega number 10.

Rae valla kriisikomisjon on Rae valla haldusterritooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimise tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Rae vallas.

Kriisikomisjon on kinnitatud alljärgnevas koosseisus:

esimees: vallavanem

aseesimees: arendus- ja haldusameti tegevust kureeriv abivallavanem

liikmed:

Päästeameti esindaja

haridus- ja sotsiaalameti tegevust kureeriv abivallavanem

AS ELVESO esindaja

Rae valla kommunikatsioonijuht

Rae valla piirkonnapolitseinik

komisjoni nõustab:

Rivo Salong, elutähtsa teenus ja kriisireguleerimise ekspert.

Pea meeles, et Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast. Tutvu kindlasti ka riiklike käitumisjuhistega kriisiolukordadeks:

Kriisiolukordadeks valmistumine - häid praktilisi nõuandeid