Puurkaevud

Asjaajamine puurkaevu planeerimisest kuni üleandmiseni on leitav:

https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/vesi/salvkaevud-puurkaevud-ja-heitvesi