Sümboolika

Rae valla sümboolikana on kasutusel vapp ja lipp. Lisaks on kasutusel valla 150. aastapäevaks valminud logo. 

Rae valla vapi keskmes on hõbedane rist, mis jagab vapi kilbi nelja ossa. Kilbi ülemine vasak ja alumine parem väli on mustad. Ülemine parem ja alumine vasak väli on punased. Mustadel väljadel on hõbedane stiliseeritud tammeleht. Hõbedane rist koos punaste väljadega tähistab Rae valla asumist Harjumaal, koos mustade väljadega aga valla ajaloolist seost esimese eestikeelse piibli ilmumisega ja valla talupidamise traditsioonidega. Hõbedased tammelehed tähistavad kohalikku legendi pruudi-peiu tammedest ja on seotud Lehmja tammikuga.

Rae valla lipuks on täisnurkne valge lipukangas laiuse ja pikkuse suhtega 7: 11, millel kolm sinist põikitriipu ja keskel on vallavapi kujutis. 

Rae valla vapp

 

Rae valla lipp

 

 

Rae valla logo

 

 

Rae valla logo kasutamine ja tellimine

Rae valla logo on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, kui seda kasutatakse vastavalt headele tavadele ja Rae valla head mainet hoides.

Rae valla logo kujutist on võimalik tellida vallavalitsuse kommunikatsioonijuhilt, kes väljastab logo sobival infokandjal.

Rae valla logo kasutamise tellimuses tuleb märkida, kus ja kuidas soovitakse kujutist kasutada ning tellimus tuleb edastada e-aadressile elis.merila@rae.ee.

Rae vallal on õigus keelata või piirata logo kasutust, kui seda kasutatakse ebasobival viisil või kohas ja see on vastuolus heade kommete või tavadega. 

Sümboolika täpsemat kasutamist reguleerib Rae valla põhimäärus.