« Tagasi

Peatselt kuulutatakse välja projekteerimishange

Juuni lõpu seisuga on läbi viidud projekteerimishanke ettevalmistustööd ning peatselt hakatakse hanke korras otsima projekteerijat. Ehitustegevusega soovitakse alustada hiljemalt 2016. aasta kevadel, et 1.septembril saaks pidada avamispidu.

Põhikooli projekteerimistöid eestvedanud abivallavanem Madis Sarik resümeeris, et Vaida põhikooli ootab ees kapitaalremont. „Hoone on plaanis ehitada ka suuremaks. Lähteülesandest tulenevalt saab uuenenud hoone avara aatriumi ja kaasaegse sööklakompleksi, samuti planeerime ehitada koolile poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi,“ kõneleb abivallavanem ja lisab, et uue ruumina soovime lisaks ehitada hoonesse ka jõusaali, mida saavad kasutada kõik kogukonna liikmed.“

Sariku sõnul on viimastel kuudel koostöös kooli hoolekogu ja töötajatega tehtud head tööd, sest välja on selgitatud kooli ja kogukonna vajadused.