« Tagasi

Lõppes tööde II etapp

2016. aasta juuni alguses lõpetati pidulikult II etapi tööd.

Rebase tänava pikenduse käigus rajati asfaltbetoonkattega valgustatud sõidu- ja kõnnitee. Ehitustöid teostas Viaston Infra OÜ ning tööde maksumuseks kujunes 390 000 eurot. Kokku ehitati teises etapis sõiduteed 440 meetrit, sh 215 meetrit täiesti uut teed endisele võsastunud alale, kergliiklusteed 590 meetrit, sajuveetorustikku paigaldati 560 meetri ulatuses ning püstitati 21 uut tänavavalgustuse masti ja valgustit.

Kahe etapi tulemusena on valminud valgustusega kergliiklustee, Rebase tänava sõidutee pikendus, ringristmik ning remonditud on tee all sajuvee ärajuhtimiseks uus torustik. Töödega alustati 2014. aastal ja kahe etapi maksumuseks on kujunenud 1,1 mln eurot. Vallavanem lisas, et järgmisel aastal on veel kavas kolmas etapp. Pärast viimase etapi valmimist on saanud Jüri kortermajade piirkond endale uue ja kaasaegse näo. Suurem turvalisus ja mugavamad liikumisvõimalused on tagatud nii jalgsi kui ka autoga liikujatele

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul väärib eraldi märkimist lisaks Rebase tänava pikendusele ka Ussivälja allikas, mis on Jüri ainus looduslikult säilinud püsiallikas ning on kasutusel olnud alates muinasajast. Rebase, Kasemäe ja Ehituse tänava remontimisega sai allika ümbrus nägusa väljanägemise ning maakividega voodertatud alal on allika juurde viiv trepp.