Töö käib!

Ehituse tänava ehitaja teada

13. juulil allkirjastas vallavanem Mart Võrklaev Viaston Infra OÜ-ga lepingu Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapi elluviimiseks. Tööde lõpetamise tähtaeg on 23.10.2018. 

Juba 2012. aastast töös oleva projekti käigus on seni remonditud suur osa Kasemäe tänavast, rajatud Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale ringristmik ja ehitatud välja Rebase tänava pikendus koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega. Viimase ehk kolmanda etapi raames rekonstrueeritakse Ehituse tänav sh sõidu- ja jalgtee ja toimuvad sajuveetorustiku ning välisvalgustuse ehitustööd. 

Vallavanema sõnul tuleb valmis olla ka selleks, et ehitustööd valmistavad piirkonna elanikele mingil perioodil kindlasti ebamugavust, sest Ehituse tänav on neist paljudele peamiseks juurdepääsuks. „Proovime aga ehitajaga koostöös leida parimad lahendused liikluse ümberkorraldamiseks ja jääme lootma mõistvale suhtumisele ka elanike poolt,“ lisas Võrklaev.

Tööde kogumaksumuseks koos ettenägematute tööde reserviga kujuneb hinnanguliselt 459 369,92 eurot ja projekti rahastatakse Rae valla eelarvest.

 

Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapp

17. mail kuulutas vallavalitsus kuulutas välja hanke Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapi elluviija leidmiseks. See tähendab, et tänavu saab lõpuks valmis suur teeehitusprojekt, mille projekteerimistöödega alustati juba aastal 2012.

Tööde esimese etapis remonditi suur osa Kasemäe tänavast ja rajati Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale ringristmik. Teises etapis ehitatati välja Rebase tänava pikendus koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega ning sel aastal toimuva kolmanda etapina remonditakse Ehituse tänav, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee.

Hanke pakkumuste avamine toimub 12.06.2018 ja eeldatava ehitusperioodi kestuseks on hanke kohaselt kolm kuud. Projekti rahastatakse Rae valla eelarvest.

 

Jüri Rebase- Kasemäe - Ehituse tänavate III etapp lükkub edasi

2015. aastal alguse saanud Rebase- Kasemäe - Ehituse tänavate kolme-etapilise ehituse viimane osa plaanitakse ellu viia 2018. aastal. 

Lõppes tööde II etapp

2016. aasta juuni alguses lõpetati pidulikult II etapi tööd.

Rebase tänava pikenduse käigus rajati asfaltbetoonkattega valgustatud sõidu- ja kõnnitee. Ehitustöid teostas Viaston Infra OÜ ning tööde maksumuseks kujunes 390 000 eurot. Kokku ehitati teises etapis sõiduteed 440 meetrit, sh 215 meetrit täiesti uut teed endisele võsastunud alale, kergliiklusteed 590 meetrit, sajuveetorustikku paigaldati 560 meetri ulatuses ning püstitati 21 uut tänavavalgustuse masti ja valgustit.

Kahe etapi tulemusena on valminud valgustusega kergliiklustee, Rebase tänava sõidutee pikendus, ringristmik ning remonditud on tee all sajuvee ärajuhtimiseks uus torustik. Töödega alustati 2014. aastal ja kahe etapi maksumuseks on kujunenud 1,1 mln eurot. Vallavanem lisas, et järgmisel aastal on veel kavas kolmas etapp. Pärast viimase etapi valmimist on saanud Jüri kortermajade piirkond endale uue ja kaasaegse näo. Suurem turvalisus ja mugavamad liikumisvõimalused on tagatud nii jalgsi kui ka autoga liikujatele

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul väärib eraldi märkimist lisaks Rebase tänava pikendusele ka Ussivälja allikas, mis on Jüri ainus looduslikult säilinud püsiallikas ning on kasutusel olnud alates muinasajast. Rebase, Kasemäe ja Ehituse tänava remontimisega sai allika ümbrus nägusa väljanägemise ning maakividega voodertatud alal on allika juurde viiv trepp. 

 

Algab Jüri aleviku Rebase-Kasemäe-Ehituse tänavate remondi II etapp

Oktoobri viimasel nädalal alustatakse Jüri aleviku Rebase-Kasemäe-Ehituse tänavate remondi II etapiga.

Eesseisvate tööde hulka kuulub Salu ja Rebase tänavate rekonstrueerimine ja Rebase tänavale pikenduse ehitamine ühenduse loomiseks Taaramäe tänava ristmikuga. Uue lahendusega saab suunata liikluse kortermajade vahelt eemale.

Rekonstrueerimisele lisaks ehitatakse välja Salu ja Rebase tänavate kõrvale kõnniteed ja nõuetekohane tänavavalgustus.

Tee-ehitustööde rahastajaks on Rae vald ja töö ehitusmaksumus on 390 tuh eurot. Rebase- Kasemäe- Ehituse tänavate remondi II etapi tööde teostajaks on riigihankel parima pakkumise teinud Viaston Infra OÜ.

Ehitustööd peavad olema teostatud  60 päeva sees, kuid arvestades eesseisva külma perioodiga, võib ette tulla seisakuperioode. Hiljemalt 2016.aasta kevadel peavad olema tööd lõpetatud. 

Liikluslahendus

Jüri aleviku Rebase - Kasemäe – Ehituse tänavate remondi II etapp tuleb 2015. aastal

Teise etapi tööna ehitatakse välja koos rajatava kergliiklustee ja tänavavalgustusega Rebase tänava pikendus, et liiklus suunata edaspidi kortermajade vahelt eemale. Selleks on taotlenud vald munitsipaalomandisse riigilt maad ja teise etapiga saab alustada 2015. aastal.

Kolmanda etapina remonditakse Ehituse tee, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee. 

VAATA EHITUSE ETAPPE SIIT

 

 

Jüri aleviku Rebase - Kasemäe – Ehituse tänavate remondi I etapp sai läbi ning sümboolselt avati Kasemäe tänav

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on tee-tööd Rebase - Kasemäe – Ehituse tänavate piirkonnas selleks aastaks läbi saanud ning Kasemäe tänava sõiduteest on tehtud korda ligikaudu 1,4 kilomeetrit. Rebase tänava lõigule ehitati kahekihilisele asfaldile lisaks stabiliseeritud kiht, sest selliselt talub tänav suuremat liikluskoormust, mis tulevikus sel tänaval olema saab.

Lisaks ehitati sõidutee põhjapoolsele küljele 2,5 meetrit lai kergliiklustee, samuti sai korda Rebase  ja Kasemäe tänavate tänavavalgustus ning parkla sai kortermajade 1- 3 vaheline ala. Ehitatud ülekäiguradade juurde paigaldati uued LED valgustid. 

„Oleme esimese etapi töödega loonud piirkonda kortermajadele omase tänavavõrgustiku, kus on rõhku pandud jalakäijate turvalisusele", rääkis vallavanem.  

Abivallavanem Madis Sariku sõnul kuulus esimese etapi tööde hulka ka Elveso AS poolt piirkonna vee-, sajuvee- ja kanalisatsiooni trasside kordategemine.

Esimese etapi töödest jäävad 2015. aasta kevadesse teeäärte haljastamise ja teekatte märgistamise tööd.

Teise ja kolmanda ehitusetapi töödega minnakse edasi aastatel 2015 ja 2016. Esimese etapi tööd maksid 674 551 eurot, millest 526 874 eurot maksis vald ja 147 676 eurot tuli Elveso AS eelarvest.

 

 

Alguse sai kolme etappi jaotuva Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont

 

Augustis 2014 sai alguse kolme etappi jaotuva Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont, mille lõpp on planeeritud arengukava järgi aastasse 2016.

Esimeses etapis remonditakse suur osa Kasemäe tänavast ja rajatakse Ehituse - Kasemäe tänavate ristumiskohale viie haruga ringristmik. Teehoiuspetsialist Ain Puna sõnul on ringristmiku eesmärgiks vähendada sõidukiirust Ehituse tänaval liiklevatel autodel ja  seeläbi rahustada liiklust.

Jüri aleviku Rebase- Kasemäe – Ehituse tänavate remont toimub kolmes etapis ning selle lõpp on planeeritud valla arengukava järgi aastasse 2016.

Tänavu suvel remonditakse Kasemäe tänava sõiduteed ligikaudu 1,4 kilomeetri ulatuses, ehitatakse sõidutee põhjapoolsele küljele 2,5 meetrit lai kergliiklustee, rajatakse kortermajade 1- 3 vahelisele alale parkla ja remonditud tee saab  kaasaegse LED tänavavalgustuse.

Lisaks teeb Puna sõnul Elveso AS korda piirkonna vee-, sajuvee- ja kanalisatsiooni trassid.

Lepingu valla poolt digiallkirjastanud abivallavanem Priit Põldmäe ütles, et  Elveso AS teostab töid tänavu 147 676 euro eest. Esimese etapi ehitustööde kogumaksumus on kokku 743 708 eurot.

Ain Puna sõnul saab tänavu alguse suur teeehitusprojekt, mille projekteerimistöödega alustati juba aastal 2012. Esimese etapi ehitaja on hankel parima pakkumise teinud AS Teede REV-2 ning tööde lõpp on lepingu järgi planeeritud oktoobri eelviimasesse nädalasse.

Teeehituse projekti eest vastutav abivallavanem Madis Sarik selgitas, et teise etapi tööna ehitatakse välja koos rajatava kergliiklustee ja tänavavalgustusega Rebase tänava pikendus, et liiklus suunata edaspidi kortermajade vahelt eemale. Selleks taotleb vald munitsipaalomandisse riigilt maad ja loodetavasti saab teise etapiga alustada järgmisel aastal.

Kolmanda etapina remonditakse Ehituse tee, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee.

Teise ja kolmanda etapi tööd on planeeritud aastatesse 2015 ja 2016.

Vaata skeemi SIIT

Näitan: 9 tulemust.
Elemente lehe kohta20
of 1