Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide ja planeeringute koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel.
 

Täpsem info KSH ja KMH kohta on leitav https://envir.ee/keskkonnamoju-hindamine ja https://envir.ee/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

 

Keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamise kuulutused

Tammiksalu  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Aruvalla küla Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2, Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Assaku aleviku Killingi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Assaku alevik Veski tee 22a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade  kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Karla küla Kaasiku ja Teeääre kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Vanemad teated on leitavad: https://www.ametlikudteadaanded.ee/