Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) korraldatakse strateegiliste planeerimisdokumentide ja planeeringute koostamisel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste dokumentide koostamisel ja kehtestamisel.
 

Täpsem info KSH ja KMH kohta on leitav https://envir.ee/keskkonnamoju-hindamine ja https://envir.ee/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

 

Keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamise kuulutused

Karla küla Kalmari kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Karla küla Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Jüri aleviku keskusala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Tohvre kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kurna küla Linda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lehmja küla Rail Baltica Assaku peatuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tammiksalu  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Aruvalla küla Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2, Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Assaku aleviku Killingi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Järveküla Kanarbiku tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Vanemad teated on leitavad: https://www.ametlikudteadaanded.ee/