Ravikindlustuseta isiku ravikulude toetus

Toetus on ette nähtud halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.

  • Toetust võib taotleda ravikindlustuseta isik.
  • Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.
  • Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise osas.

Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.