Leerimäe maja avatakse 1. märtsil

Järveküla Lasteaia sarikapidu

Leerimäe majas peeti sarikapidu

Novembrikuu teisel, soojal kuid sombusel päeval peeti Järveküla Lasteaia väiksemas majas Leerimäel sarikapidu. See tähendab, et tööd on kõik graafikus ja vallavanemal jäi üle vaid ehitajaid kiita juba seni tehtud töö eest ning soovida indu ka eesseisvateks töödeks. 120-ne kohaline Leerimäe maja peaks tööd alustama kevadel 2019.

 

Järveküla Lasteaia tulevaks kevadeks valmivad kaks hoonet said nurgakivid

15. augustil asetasid lasteaia äsja valitud direktor Airi Kukk, vallavanem Mart Võrklaev ja ehitajate esindajad nurgakivi Järveküla Lasteaiale ja selle väiksemale majale, mis hakkab kandma Leerimäe Lasteaia nime.

 „Valla hoogne kasv sunnib meid ennast pidevalt ületama ja kahe lasteaia üheaegne ehitus on kindlasti tähelepanuväärne sündmus ka meie suuruses omavalitsuse jaoks. Täna nurgakivi saanud majadega loodavad 300 lasteaiakohta on suur samm lähemale lahendamaks lasteaiajärjekordade probleemi valla põhjapiirkonnas, kuid kindlasti ei saa töö sellega otsa. Juba otsime võimalusi lisakohtade loomiseks olemasoleva Assaku lasteaia juurde,“  sõnas vallavanem Mart Võrklaev nurgakivi asetamisel.

2019. aasta kevadel valmivate ning samal aastal tööd alustava lasteaedade nurgakivide silindrisse asetati traditsioonide kohaselt kohaliku ajalehe värske number, tänase kuupäevaga üleriigiline ajaleht ja asutamisdokumendid koos plaanide, jooniste ning heade soovidega.

Ümbruskonnaga suhestuv lahendus

Kaks uut maja on järjekorras Rae valla 11. ja 12. lasteaed. Kõik viimastel aastatel valda ehitatud lasteaiad on oma välisilmselt üpriski sarnased, kuid siiski eripalgelised. Välisilme puhul peetakse alati silmas ümbritsevat keskkonda, kuhu ehitis peab sobituma ning maksimum võetakse ka vallal olemasolevast maast, kuhu lisaks ehitisele peab ära mahtuma ka parkla ja lastele parimaid võimalusi pakkuv õueala.

„Kõikide uute lasteaedade projekteerimisel kasutame ConArte OÜ käest varasemalt ostetud kahte tüüpprojekti. Need on heaks sisendiks ja aidanud eelarves mõningaid kulusid kokku hoida. Usume ise aga, et iga uus lasteaed on eelmisest veel sammuke edasi täiuslikkuse suunas, sest õpime eelmiste ehituste käigus saadud  praktilistest kogemustest ja üha rangemaks lähevad ka avalikele ehitistele seatud nõuded,“ rääkis vallavanem.

Üks asutus, kaks maja

Lasteaiad hakkavad töötama ühe asutusena, kaks eraldi maja aga annab võimaluse luua hubasem keskkond ja säilitada lasteaia paiknemine kodule võimalikult lähedal. Suuremasse majja rajatakse ka täisvarustusega köök, mis hakkab teenindama mõlemat lasteaeda. 

„Kohapeal valmistatud täisväärtusliku ja kvaliteetse toidu pakkumine on põhimõte, millest me ühegi uue lasteaia puhul pole tahtnud taganeda ja sama joont tahame hoida ka edaspidi,“ lisas vallavanem.

Leerimäe tänavale rajatav väiksem maja pakub kohti 120-le lapsele, seda ehitab Parmeron AS ja suurem, Järveküla lasteaed võtab vastu 180 last ning ehitustöid teostavad hanke võitnud ühispakkumise teinud ProEhitus OÜ, KRTL OÜ ja Remet AS. Uute lasteaedade ehituse kogumaksumus ületab 4,5 miljoni euro piiri ning lisaks Rae valla eelarvele tuleb rahastus ka EL-i toetusmeetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“.

Järveküla lasteaia Leerimäe tänava maja

Alles see oli, kui kohalikud elanikud said rõõmustada Järvekülla kauaoodatud lasteaia rajamise esimeste sammude üle. Tänaseks on astutud järgmine suur samm ja digiallkirjad pandi ka Leerimäe tänava lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtu lepingule.

Valla poolt allkirja pannud vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on viimased nädalad olnud vallale kahe, sellises mahus lepingu mõttes küllaltki erakordsed. 

„Kuigi jutt Rae valla tohutu kiirest arengust hakkab ennast juba vaikselt kordama siis viimaste nädalate valguses ei jää muud üle, kui see jälle teemaks võtta. Kahel järjestikusel nädalal, sellises mahus hankelepingud pole siin majas varem allkirjastatud, kuid tulenevalt valla rahvastiku kiirest kasvust on sellises tempos lasteaedade ehitamine möödapääsmatu,“ nentis Võrklaev.

Kui madal sündimus on Eestis viimasel ajal olnud avalikes aruteludes tähtsal kohal, siis Rae vald saab ainult rõõmustada. Vallavanema sõnul lapsi jagub, perede heaolu ja nende toetamine on seatud prioriteediks ning täna laste jaoks tehtud investeeringud tasuvad ennast tulevikus mitmekordselt ära.

„Rae vallas elab üle 18 000 elaniku ja ligi kolmandiku neist moodustavad lapsed, kes vajavad lasteaia- ja koolikohta. Just neil päevil, kui vallamajas käib kibekiire töö 1. klasside ja uute lasteaiarühmade komplekteerimisega järgmiseks õppeaastaks on lasteaiakohad paljude perede jaoks kodus ilmselt number üks jututeema,“ nentis Võrklaev.

Nõudlus lasteaiakohtade järele ongi kõige suurem jätkuvalt Peetris ning kahe uue maja peale kokku loodavad 300 kohta peaks tooma järjekordadesse kindlasti olulist leevendust. 120-kohalisest Leerimäe tänava majast saab 180-kohaga Järveküla lasteaia „väike õde“ ja esimesed rühmad peaks kahes uues ja igati kaasaegses hoones tööd alustama 2019. aasta alguses.

Edukaks tunnistati Parmeron AS pakkumus, kelle tööde maksumuseks koos käibemaksu ja tellija reserviga on ümmarguselt 1,7 miljonit eurot. Lasteaia valmimise aeg on 2019 märts ehk 11 kuud alates lepingu allkirjastamisest. Viimastel aastatel on AS Parmeron Rae vallas ehitanud ka teisi haridustaristu objekte ning varasema kogemuse põhjal loodab vald, et koostöö kulgeb ka sel korral sujuvalt.

Rae vald sõlmis lepingu Järvekülla lasteaia ehitamiseks

12. aprillil allkirjastasid ProEhitus OÜ, KRTL OÜ ja Remet AS ning Rae vald lepingu 180-kohalise lasteaia ehitamiseks. Uus lasteaed ehitakse Järvekülla Vana-Tartu maantee ja Turu tänava ristumise lähedusse.

Kuna lepingu järgselt alustab partner kõigepealt projekteerimistöödega, siis on kopa maasse löömisest veel vara rääkida. Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul aga loodetakse, et ehitis valmib järgmise aasta algul ja esimesed lasteaiarühmad saavad Järevekülas tööd alustada 2019. aastal.

„Teise töösoleva hankelepingu, 120-kohaga lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks Leerimäe tänavale, loodame allkirjastada juba lähinädalatel ning ideaalis peaksid kaks maja tööd alustama koos,“ lisas Põldmäe. 

Avatud hankemenetlusega riigihange „Järveküla Turu tee lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ kuulutati Rae Vallavalitsuse poolt välja s.t avaldati hanketeade 25.01.2018. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 22.02.2018. Pakkumusi esitati neli ning edukaks tunnistati ProEhitus OÜ, KRTL OÜ ja Remet AS-i ühispakkumus. Ehituse kogumaksumuseks on 2 356 529,73 eurot, millele lisandub käibemaks.

Traditsiooniliselt on uutele lasteaedadele nimed valitud vallarahva abiga ning seda kommet on plaanis elus hoida ka selle projekti raames. Nimekonkurss algab mais ja lähemalt saab sellest lugeda juba maikuu Rae Sõnumite paberväljaandest.

Järveküla uue lasteaia planeering liigub kehtestamise suunas

Järveküla uue lasteaia asukoht Vana- Tartu maantee ja Turu tee ristumise lähedal sai viimase vajaliku heakskiidu Terviseametilt ja juulis saadeti planeering maavanemale arvamuse andmiseks.

„Kui kõik läheb maavalitsuses ootuspäraselt jõuame Järveküla lasteaia detailplaneeringu kehtestada septembris,“ kõneles abivallavanem Priit Põldmäe, kelle sõnul on piirkonna areng sedavõrd kiire, et viimaseks lasteaiaks see Peetri kandis kindlasti ei jää.

Rae vald planeerib Järveküla 180 –kohalise lasteaia ehitamisega alustada niipea kui kõik nõutud eeltoimingud on tehtud ja eesmärk on hiljemalt 2018 lõpus see avada.

 

Näitan: 7 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
of 1