Rae valla üldplaneering

Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Alates aastast 2006 täiendati Rae valla üldplaneeringu planeeringulahendust vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemustele. KSH algatati Rae valla üldplaneeringule 07.09.2006 ning aruanne kiideti heaks  28.09.2007.

Joonised

Kaart 1
Maakasutus

Kaart 2
Maakasutuspiirangud

Kaart 3
Tehnovõrgud

Märkused

  • Legend on alumisel kaardil.
  • Need on mahukad failid. Kui need ei avane teie brauseriaknas, püüdke need kõigepealt salvestada oma arvuti kõvakettale ja avage siis. Salvestamiseks klikkige lingil parema hiirenupuga ja valige kas "Salvesta sihtfail nimega.../Save Target As..." (IE) või "Save Link As..." (Mozilla)
  •  

Rae valla üldplaneeringu lisamaterjalid
Avalik arutelu toimus Rae Kultuurikeskuses 10.märts 2012 kl 17:00

Vaata lisaks
Üldplaneeringu erinevate kaardikihtidega saab tutvuda Rae valla geoinfosüsteemis (muudetud osaliselt peale avalikustamist esitatud vastuväidete alusel).

Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (2007, OÜ Alkranel)

Tallinna väikese ringtee