MENETLUSES

  1. Rae valla investeeringute ja tegevuste kava 2021-2030
  2. Lähteoluorra analüüs 2020

NB! Muudatusettepanekuid ootame hiljemalt 4. novembriks ak@rae.ee

KEHTIVAD

UURINGUD

Rae valla rahulolu-uuring 2020

Rae vallaelanike rahulolu-uuring 2018

 

KEHTETUD

Rae valla noorte ettevõtlikkuse arendamise kava aastateks 2013--2017 vastuvõtmine ja avalikustamine

Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava aastani 2017

Rae valla keskkonnastrateegia aastani 2015