Arengukavad

UURINGUD

Rae valla rahulolu-uuring 2022

Rae valla rahulolu-uuring 2020

Rae vallaelanike rahulolu-uuring 2018

 

KEHTETUD

Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava aastani 2017

Rae valla keskkonnastrateegia aastani 2015

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek