Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Uuesalu külas asuvale Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistutele. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestus- ja arendusvajadused, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Uuesalu külas Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonestusalade läbi selle 9,4%-se keeramise ja suurendamise esialgsest lahendusest. Ilvese tee 23, Ilvese tee 25, Ilvese tee 27, Ilvese tee 29 ja Ilvese tee 31 kinnistutel detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusalade keeramine ja suurendamine selliselt, et hoonestusalad oleksid paralleelsed kinnistute piiride ja tänavajoonega võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistute paindlikumat hoonestamist ja hoonete sobitumist ümbritsevasse keskkonda. Planeeritavad hooned asetseksid risti Ilvese teega, s.t. küljega Ilvese tee suunas. Hoonestusalade keeramise ja suurendamisega ei muudeta detailplaneeringuga esialgselt antud ehitusõigust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.09 – 26.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 26.09.2021 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Potteri kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Potteri kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuvale Luha tee 15 (katastritunnus 65301:011:0210) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Luha tee 15 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 4%-se suurendamise esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.09 – 19.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 19.09.2021 (k. a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähialadetailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvatel Kuuspuu tee 2 (katastritunnus 65301:001:4842),  Kuuspuu tee 3 kinnistu (katastritunnus 65301:001:5920) ja Kuuspuu tee 6 (katastritunnus 65301:001:4844)  kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kuuspuu tee 2, Kuuspuu tee 3, Kuuspuu tee 4, Kuuspuu tee 6 ja  Krati tee 5 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 10%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Kuuspuu tee 2, Kuuspuu tee 3, Kuuspuu tee 4, Kuuspuu tee 6 ja  Krati tee 5 kinnistutel detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistute paindlikumat hoonestamist ja hoonete sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.09 – 19.09.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 19.09.2021 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa

Eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvale Põrguvälja tee 4 (katastritunnus 65301:002:1066) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Põrguvälja tee 4 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 5%-se suurendamise esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 13.08 – 22.08.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.08.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Peetri küla Viskaripõllu ja Alliku II kinnistute ning Annuse maaüksuse ja nende lähialadetailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuvale Kuuspuu tee 2 (katastritunnus 65301:001:4842) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kuuspuu tee 2 kinnistu osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 10%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Kuuspuu tee 2 kinnistul detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine taotletud kujul võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistu paindlikumat hoonestamist ja hoone sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 13.08 – 22.08.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.08.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuvatele Sinikivi tee 8 (katastritunnus 65301:002:0729) ja Sinikivi tee 10 (katastritunnus 65301:002:0732) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud arendusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sinikivi tee 8 ja Sinikivi tee 10 kinnistute osas detailplaneeringuga määratud hoonete suurimat kõrgust läbi selle 9%-se suurendamise esialgsest lahendusest. Sinikivi tee 8 ja Sinikivi tee 10 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kõrguse suurendamine taotletud kujul võimaldab suhteliselt väikese hoonestusalaga kinnistu paindlikumat hoonestamist ja hoone sobitamist ümbritsevasse keskkonda.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 11.06 – 25.06.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 25.06.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Kuuse 2A, 4A ja Mihklisaun 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Kuuse 2A, 4A ja Mihklisaun 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuvatele Kuuse tn 4a (katastritunnus   65301:001:5037) ja Kuuse tn 4b (katastritunnus 65301:001:5036) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine selliselt, et vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, mis ei võimalda detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia. Kuuse tn 4a ja Kuuse tn 4b kinnistute osas detailplaneeringu krundijaotuse täpsustamine taotletud kujul võimaldab kinnistute paindlikumat hoonestamist, mis vastab paremini füüsiliste isikute vajadustele, mis on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega. Krundijaotuse täpsustamisel muudetakse üksnes Kuuse tn 4a ja Kuuse tn 4b  kinnistute vahelise piiri asukohta ja vastavalt kinnistute suuruseid, kuid detailplaneeringuga ettenähtud kruntide arv jääb samaks ja planeeringualale antud summaarne ehitusõigus ei muutu.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.06 – 13.06.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13.06.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Rae küla Suure-Loigu pereelamute grupi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Arturi tee 16 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae küla Suure-Loigu pereelamute grupi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale Arturi tee 16 (katastritunnus 5301:003:0855) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Arturi tee 16 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.04 – 02.05.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 02.05.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe kinnistute detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Jõekääru tee 23 ja Jõekääru tee 25 kinnistute osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlused Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe kinnistute detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Patika külas asuvatele Jõekääru tee 23 (katastritunnus 65303:001:0225) ja Jõekääru tee 25 (katastritunnus 65303:001:0227) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 17 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud olemasolev olukord, õigusaktid ja hoonestusvajadused, ei ole mõistlik Jõekääru tee 23 ja Jõekääru tee 25 kinnistutel detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitiste suurimat kõrgust läbi selle kuni 10%-se suurendamise ning Jõekääru tee 25 kinnistu osas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja  Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Kalmari tee 2 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja  Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Karla külas asuvale Kalmari tee 2 (katastritunnus 65301:001:3483) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Kalmari tee 2 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani  pereelamute grupi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Pääsukese tn 3 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kopli küla Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani  pereelamute grupi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Kopli külas asuvale Pääsukese tn 3 (katastritunnus    65301:013:0202) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 18 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Pääsukese tn 3 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle kuni 3%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Karla küla Aaviku kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Vaadi tee 3 kinnistu osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Karla küla Aaviku kinnistu

detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Karla külas asuvale Vaadi tee 3 (katastritunnus 65301:003:0855) kinnistul. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 14 aastat ning vahepealsel ajal on muutunud hoonestusvajadus, ei ole mõistlik Vaadi tee 3 kinnistul detailplaneeringut esialgsel kujul ellu viia, mistõttu on otstarbekas täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala läbi selle 10%-se suurendamise.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 09.04 – 18.04.2021 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.04.2021 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu tingimuste täpsustamine projekteerimistingimustega Kesk tee 8 ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistute osas

Rae Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rae Vallavolikogu 25.02.2003 otsusega nr 54 kehtestatud Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu täpsustamiseks Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvatel Kesk tee 8 (katastritunnus 65301:003:0336) ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 (katastritunnus 65301:003:0364) kinnistutel. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena, kuid ilma avalikku istungit läbi viimata. Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud krundijaotust. Krundijaotuse täpsustamisel muudetakse üksnes Kesk tee 8 ja Kesk tee 8a // Ringi tee 15 kinnistute vahelise piiri asukohta ja vastavalt kinnistute suuruseid, mis vastavad paremini ettevõtjate vajadustele uute kaasaegsete äripindade ehitamisel ehitusliku kompleksina.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.12 – 13.12.2020 Rae Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa ning elektrooniliselt Rae valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 13.12.2020 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Loopera pereelamute grupi ja keskuse detailplaneeringu I etapi tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 31.07.2020 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Soodevahe külas Tammiku 1 kinnistu lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 06.12.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae VallaVastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.11.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Järve tee 2 maatükk II, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.10.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri aleviku Küti ja Treiali kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 30.08.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 16.08.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Rae küla Järve tee 2 maatükk II,  Puhangu - Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõuD. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Läike tee T3, 18, 20, 20a, 22, 24, 26, Vägeva tee T5 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõuD. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Maidu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõud. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Männiku -I kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõud. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla Karukella kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 04.07.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu:  Projekteerimistingimuste andmine Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute ja lähiala detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab Rae Vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 14.03.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Lagedi aleviku Suurekivi ja Kuusepajusauna kinnistute pereelamute kvartalile ja Peetri küla Sauki kinnistu maatükile III

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 07.02.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Projekteerimistingimuste andmine Lagedi aleviku Suurekivi ja Kuusepajusauna kinnistute pereelamute kvartali detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Peetri küla Sauki kinnistu maatükk III detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

 

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Kadaka küla Kaldamäe kinnistu ning Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkond

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 31.01.2019 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 
 1. Projekteerimistingimuste andmine Kadaka küla Kaldamäe kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Järveküla küla ja Kurna küla Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõud: Rae külas Roosipõõsa tee 14 ja Karla külas Vaadi tee 5

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 24.10.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Projekteerimistingimuste andmine Rae külas Roosipõõsa tee 14 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
 2. Projekteerimistingimuste andmine Karla külas Vaadi tee 5 katastriüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste andmine Limu küla Kesa kinnistu detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 08.08.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali DP I etapi muutmiseks Kurve tee 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks

Avaldatud 13.03.2018

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 22.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.

 1. Rae vallavalitsuse korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste kinnitamine Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali DP I etapi muutmiseks Kurve tee 17 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks"
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1811002/01520
 3. Kurve tee 17 detailplaneeringujärgne ja soovitav hoonestus

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Kesk tee 22 kinnistul ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks
 
Avaldatud 07.03.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 17.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 1. Rae vallavalitsuse korralduse „Projekteerimistingimuste kinnitamine Kesk tee 18, 18a, 20, 20a, 22, 22a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Kesk tee 22 kinnistul ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks" eelnõu
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1811002/01814
 3. Asendiskeem 17031_EP_AS-4-01_asendiskeem.pdf (välja antud 19.02.2018, väljastaja House & Designe OÜ)
 

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Rae külas Järve tee 2 maatükk II, Puhangu - Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu muutmiseks Väike-Rae tee 5, 7, 9 ja 11 kinnistutele
korterelamute ehitusprojektide koostamiseks
 
Avaldatud 23.02.2018
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni  04.03.2018 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 
 1. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12047
 2. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12049
 3. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12051
 4. Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr. 1711002/12052

Põrguvälja tee 5a, Pildiküla

Avaldatud 9.6.2017
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa.
 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Pildi küla Põrguvälja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu muutmiseks Põrguvälja tee 5a kinnistul tootmishoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks
 2. Projekteerimistingimuste taotlus
 3. Muutmisskeem
 4. Asendiplaan
 5. Esialgse detailplaneeringu põhijoonis

 

Õlleköögi põik 2, Kurna küla

Avaldatud 1.6.2017


Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 11.06.2017 elektroonselt e-posti aadressile info(ät)rae.ee või paberkandjal aadressile Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa. 

 1. Projekteerimistingimuste kinnitamine Kurna küla Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute detailplaneeringu muutmiseks Õlleköögi põik 2 kinnistule äri- ja tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks
 2. Maanteeameti kiri „Õlleköögi põik 2 täiendavast juurdepääsust ja mahasõidu projekteerimise nõuded"
 3. Omaniku nõusolek
 4. Projekteerimistingimuste taotlus
 5. Õlleköögi põik 2 asendiplaan